Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8249476626 13/01/2020 Internet+telefónne hovory 12/19 51,76 07/01/2020 20/01/2020 T-COM 35763469 1/20 9900772607 28/01/2020
2290085804 13/01/2020 Spotreba elektrickej energie 12/19 546,92 09/01/2020 22/01/2020 VSE a.s. 44483767 2/20 652446 28/01/2020
182020131 13/01/2020 Nákup tonera 84,00 10/01/2020 28/01/2020 TONER spol. s.r.o. 36179345 3/20 ŠJ/01/2020 28/01/2020
1911221000 13/01/2020
1911221000 13/01/2020 TÚV a ÚK 12/19 1 307,90 13/01/2020 22/01/2020 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 38/22/2016 28/01/2020
22020 15/01/2020 Vodné, stočné 12/19 767,87 15/01/2020 28/01/2020 ZŠ Trebišovská 10 35542123 5/20 0199911300 28/01/2020
8629392659 17/01/2020 Spotreba plynu 01/20 175,00 16/01/2020 24/01/2020 SPP a.s. 35815256 6/20 806077 28/01/2020
20004 28/01/2020 Záloha hosting priestoru, záloha databázy, vytvorenie štruktúry 2020 54,00 20/01/2020 03/02/2020 Hell Bounds s.r.o. 48027487 7/20 28012020 24/02/2020
19120805 28/01/2020 Odber kuchynského odpadu 12/19 43,20 20/01/2020 24/01/2020 INTA s.r.o. 34129863 8/20 201730157860331 24/02/2020
200220 28/01/2020 Seminár - Pravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, platné od 01.01.2020 50,00 23/01/2020 03/02/2020 IPEKO sk 47405279 9/20 28012020 24/02/2020
8251759615 07/02/2020 Internet+telefónne hovory 01/20 51,76 07/02/2020 18/02/2020 T-COM 35763469 10/20 9900772607 24/02/2020
2020022 07/02/2020 Požiarna ochrana 01/20 20,00 07/02/2020 14/02/2020 NEVKA - Katerina Nevelesová 37264184 11/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 24/02/2020
8668135917 07/02/2020 Spotreba plynu 02/20 175,00 07/02/2020 17/02/2020 SPP a.s. 35815256 12/20 806077 24/02/2020
062020 07/02/2020 Vodné, stočné 01/20 730,97 07/02/2020 17/02/2020 ZŠ Trebišovská 10 35542123 13/20 0199911300 24/02/2020
2290085804 12/02/2020 Spotreba elektrickej energie 01/20 683,20 10/02/2020 21/02/2020 VSE a.s. 44483767 14/20 652446 24/02/2020
20010123 12/02/2020 Odber kuchynského odpadu 01/20 43,20 10/02/2020 18/02/2020 INTA s.r.o. 34129863 15/20 201730157860331 24/02/2020
2011220067 12/02/2020 TÚV a ÚK 01/20 1 705,39 12/02/2020 20/02/2020 VEOLIA s.r.o. 36179345 16/20 38/22/2016 24/02/2020
2000034 12/02/2020 Oprava kotla KG 300 240,00 12/02/2020 13/02/2020 Elektroservis VV s.r.o. 44602731 17/20 ŠJ/02/2020 24/02/2020
3420000165 21/02/2020 Odvoz odpadu 01-04/20 1 427,06 21/02/2020 04/02/2020 Mesto Košice 00691135 18/20 1620029172 24/02/2020
220128 26/02/2020 Odborná prehliadka a mazanie výťahu 105

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.