Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8249476626 13/01/2020 Internet+telefónne hovory 12/19 51,76 07/01/2020 20/01/2020 T-COM 35763469 1/20 9900772607 28/01/2020
2290085804 13/01/2020 Spotreba elektrickej energie 12/19 546,92 09/01/2020 22/01/2020 VSE a.s. 44483767 2/20 652446 28/01/2020
182020131 13/01/2020 Nákup tonera 84,00 10/01/2020 28/01/2020 TONER spol. s.r.o. 36179345 3/20 ŠJ/01/2020 28/01/2020
1911221000 13/01/2020
1911221000 13/01/2020 TÚV a ÚK 12/19 1 307,90 13/01/2020 22/01/2020 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 38/22/2016 28/01/2020
22020 15/01/2020 Vodné, stočné 12/19 767,87 15/01/2020 28/01/2020 ZŠ Trebišovská 10 35542123 5/20 0199911300 28/01/2020
8629392659 17/01/2020 Spotreba plynu 01/20 175,00 16/01/2020 24/01/2020 SPP a.s. 35815256 6/20 806077 28/01/2020

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.