Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8223980227 17/01/2019 Internet+telefónne hovory 12/18 51,96 07/01/2019 18/01/2019 T-COM 35763469 1/19 9900772607 21/01/2019
2290085804 17/01/2019 Spotreba elektrickej energie 12/18 494,64 08/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 2/19 652446 21/01/2019
1811221013 21/01/2019 TÚV a ÚK 12/18 1 311,23 08/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r.o. 36179346 3/19 ZoD 13/95 - KE/37/95CSŠ 21/01/2019
18120541 17/01/2019 Odber kuchynského odpadu 12/18 43,20 14/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 4/19 2017030157860331 21/01/2019
022019 17/01/2019 Vodné, stočné 12/18 662,16 10/01/2019 24/01/2019 ZŠ Trebišovská 10 35542123 5/19 0199911300 21/01/2019
8648440608 21/01/2019 Spotreba plynu 01/19 267,00 17/01/2019 25/01/2019 SPP a.s. 35815256 6/19 806077 21/01/2019

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.