Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2017567 16/01/2018 Požiarna ochrana 12/17 20,00 04/01/2018 12/01/2018 Katerina Nevelosová - NEVKA 48027847 1/18      
8200010120 16/01/2018 Internet+telefónne hovory 12/17 43,96 08/01/2018 16/01/2018 T-COM 35763469 2/18      
2290085804 16/01/2018 Spotreba elektrickej energie 12/17 523,33 10/01/2018 22/01/2018 VSE a.s. 44483767 4/18      
18004 16/01/2018 Záloha databázy a hostingu 2017, vytvorenie novej štruktúry 2018 54,00 10/01/2018 24/01/2018 Hell Bounds s.r.o. 48027847 5/18      
1711221082 19/01/2018 TÚV a ÚK 12/17 1 299,85 10/01/2018 19/01/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 6/18      
0020118 16/01/2018 Demontáž, dodanie a montáž prevodu na plastové okno s kľukovým mechanizmom 249,60 09/01/2018 08/02/2018 DOR-Plast Ladislav Baran 10684646 3/18      
7273975901 26/01/2018 Spotreba plynu 01/18 274,00 19/01/2018 26/01/2018 SPP a.s. 35815256 7/18      
022018 26/01/2018 Vodné, stočné 12/17 575,62 23/01/2018 31/01/2018 ZŠ Trebišovská 10 35542123 8/18      
180100001 26/01/2018 Nákup batérií 76,15 24/01/2018 05/02/2018 Milan Koyš - Vodár 30248558 9/18      
1800007 30/01/2018 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 343,20 29/01/2018 29/01/2018 Elektroservis VV s.r.o. 44602731 10/18      
201801 09/02/2018 Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie v ŠJ 796,75 05/02/2018 02/02/2018 MOVYROB s.r.o. 10739254 11/18      
7155911169 09/02/2018 Spotreba plynu 01/18 274,00 05/02/2018 15/02/2018 SPP a.s. 35815256 12/18      
20184008 09/02/2018 Porevízne opravy elektroinštalácie v priestoroch ŠJ 442,94 06/02/2018 07/03/2018 MOVYROB 10739254 13/18      
062018 09/02/2018 Vodné, stočné 01/18 1 012,21 07/02/2018 20/02/2018 ZŠ Trebišovská 10 35542123 14/18      
2018025 09/02/2018 Požiarna ochrana 01/18 20,00 07/02/2018 14/02/2018 Katerina Nevelosová - NEVKA 37264184 15/18      
8201963998 09/02/2018 Internet + telefónne hovory 01/18 44,56 08/02/2018 19/02/2018 T-COM 35763469 16/18      
1811220012 15/02/2018 TÚV a ÚK 01/18 1 423,75 09/02/2018 19/02/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/18      
2290085804 19/02/2018 Spotreba elektrickej energie 01/18 538,54 12/02/2018 23/02/2018 VSE a.s. 44483767 18/18      
1801082 19/02/2018 Odber kuchynského odpadu 01/18 43,20 13/02/2018 22/02/2018 INTA s.r.o. 34129863 19/18
3180085 23/02/2018 Nákup čistiacich prostriedkov 192,17 22/02/2018 04/03/2018 Šuchterová - Upratovací servis 36601845 20/18

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.