Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
530606036 08/03/2016 Nákup potravín 356,83 01/03/2016 31/03/2016 INMEDIA s.r.o. 36019208 42/97
20160610 08/03/2016 Nákup potravín 634,54 01/03/2016 15/03/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 43/99
20160612 08/03/2016 Nákup potravín 728,78 01/03/2016 15/03/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 44/100
00722016 05/02/2016 Nákup ovocia a zeleniny 71,40 02/02/2016 16/02/2016 Jokrim 44108087 24/54
20162095 06/09/2016 Nákup potravín 833,28 02/09/2016 16/09/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 141/365
20162094 06/09/2016 Nákup potravín 976,44 02/09/2016 16/09/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 142/366
20162096 06/09/2016 Nákup potravín 734,28 02/09/2016 16/09/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 143/367
20162742 07/11/2016 Nákup potravín 533,38 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 196/465
20162741 07/11/2016 Nákup potravín 557,30 02/11/2016 16/11/2016 Prá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 197/466
20167143 07/12/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 583,83 02/12/2016 09/12/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 226/517
20163052 07/12/2016 Nákup potravín 187,87 02/12/2016 16/12/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 227/518
6244013057 08/03/2016 Nákup rýb 69,60 03/03/2016 02/04/2016 Ryba Košice 17147522 45/95
6244025668 06/05/2016 Nákup rýb 87,00 03/05/2016 02/06/2016 Ryba Košice 17147522 93/219
20161243 06/05/2016 Nákup potravín 83,40 03/05/2016 17/05/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 94/218
20160631 03/06/2016 Školské ovocie a šťavy 2,69 03/06/2016 19/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 119/286
20160630 03/06/2016 Školské ovocie a šťavy 21,94 03/06/2016 19/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 120/285
20163005 03/06/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 233,13 03/06/2016 10/06/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 121/284
2016090 08/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 838,77 04/03/2016 11/03/2016 Mäsiareň pri Dominkíkánoch s.r.o. 31721664 46/101
20161731 08/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 926,15 04/04/2016 14/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 74/158
1610406 07/10/2016 Nákup potravín 291,67 04/10/2016 04/11/2016 DUO - Tatiana Mecková 40169766 170/417

Strana 1 z 13

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.