Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20166007 14/10/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 938,51 14/10/2016 21/10/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 181/434
20162469 24/10/2016 Nákup potravín 683,74 17/10/2016 31/10/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 182/441
20162475 24/10/2016 Nákup potravín 501,84 17/10/2016 31/10/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 183/42
06742016 24/10/2016 Nákup potravín 604,99 18/10/2016 01/11/2016 Jokrim 44108087 184/443
06732016 24/10/2016 Nákup ovocia a zeleniny 851,74 18/10/2016 01/11/2016 Jokrim 44108087 185/444
6244059590 24/10/2016 Nákup rýb 69,60 19/10/2016 18/11/2016 Ryba Košice 17147522 186/445
06992016 27/10/2016 Nákup ovocia a zeleniny 204,96 27/10/2016 10/11/2016 Jokrim 44108087 193/456
20166287 27/10/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 693,75 27/10/2016 03/11/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.e.o. 31721664 194/457
20166286 27/10/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 318,62 27/10/2016 03/11/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 195/458
20162742 07/11/2016 Nákup potravín 533,38 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 196/465
20162741 07/11/2016 Nákup potravín 557,30 02/11/2016 16/11/2016 Prá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 197/466
20162764 07/11/2016 Nákup potravín 895,20 04/11/2016 18/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 198/467
20166463 07/11/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 687,00 04/11/2016 11/11/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 199/468
1610444 10/11/2016 Nákup potravín 862,08 07/11/2016 08/12/2016 Tatiana Mecková - DUO 40169766 200/472
1610445 10/11/2016 Nákup potravín 304,63 07/11/2016 08/11/2016 Tatiana Mecková - DUO 40169766 201/473
20162777 10/11/2016 Nákup potravín 62,28 08/11/2016 22/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 202/474
07312016 10/11/2016 Nákup potravín 624,82 08/11/2016 22/11/2016 Jokrim 44108087 203/475
07292016 10/11/2016 Nákup ovocia a zeleniny 781,13 08/11/2016 22/11/2016 Jokrim 44108087 204/476
07302016 10/11/2016 Nákup ovocia a zeleniny 679,76 08/11/2016 22/11/2016 Jokrim 44108087 205/477
20166594 10/11/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 874,79 10/11/2016 17/11/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 206/478

Strana 10 z 13

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.