Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
06602016 14/10/2016 Nákup potravín 603,19 12/10/2016 26/10/2016 Jokrim 44108087 179/432
20162469 24/10/2016 Nákup potravín 683,74 17/10/2016 31/10/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 182/441
20162475 24/10/2016 Nákup potravín 501,84 17/10/2016 31/10/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 183/42
06742016 24/10/2016 Nákup potravín 604,99 18/10/2016 01/11/2016 Jokrim 44108087 184/443
20162742 07/11/2016 Nákup potravín 533,38 02/11/2016 16/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 196/465
20162741 07/11/2016 Nákup potravín 557,30 02/11/2016 16/11/2016 Prá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 197/466
20162764 07/11/2016 Nákup potravín 895,20 04/11/2016 18/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 198/467
1610444 10/11/2016 Nákup potravín 862,08 07/11/2016 08/12/2016 Tatiana Mecková - DUO 40169766 200/472
1610445 10/11/2016 Nákup potravín 304,63 07/11/2016 08/11/2016 Tatiana Mecková - DUO 40169766 201/473
20162777 10/11/2016 Nákup potravín 62,28 08/11/2016 22/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 202/474
07312016 10/11/2016 Nákup potravín 624,82 08/11/2016 22/11/2016 Jokrim 44108087 203/475
20162792 10/11/2016 Nákup potravín 164,03 10/11/2016 24/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 207/479
20162861 18/11/2016 Nákup potravín 115,34 14/11/2016 28/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 208/485
07472016 18/11/2016 Nákup potravín 680,51 14/11/2016 28/11/2016 Jokrim 44108087 209/486
20162792 10/11/2016 Nákup potravín 164,03 10/11/2016 24/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 207/479
20162861 18/11/2016 Nákup potravín 115,34 14/11/2016 28/11/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 208/485
07472016 18/11/2016 Nákup potravín 680,51 14/11/2016 28/11/2016 Jokrim 44108087 209/486
07612016 23/11/2016 Nákup potravín 628,00 21/11/2016 05/12/2016 Jokrim 44108087 213/494
20162937 23/11/2016 Nákup potravín 484,70 22/11/2016 06/12/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 215/496
20162959 25/11/2016 Nákup potravín 651,74 24/11/2016 08/12/2016 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 217/500

Strana 10 z 13

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.