Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
Kolektívna zmluva odborového zväzu 2023-01-26 0,- ZO OZ PŠaV Košice I 42105536 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230126100228_Kolektvna zmluva OZ.pdf
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 2023-01-26 0,- ESPIK Group s.r.o. 46754768 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230126114450_Rmcov zmluva o poskytovan sluby.pdf
Rámcová dohoda č.Z2023618_Z Ovocie a zelenina 2023-02-07 62 884,65 JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230210103247_Rmcov dohoda . Z2023618_Z.pdf
Rámcová dohoda č. Z20231612_Z Mäso a mäsové výrobky 2023-03-20 52 939,50 ERIK s.r.o. 36177083 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230320100715_Rmcov dohoda . Z20231612_Z.pdf
ZMLUVA č. 01/2023 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 2023-05-09 0,- Stredisko služieb škole 35540419 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230515122259_ZMLUVA o poskytovan sluieb v oblasti VO.pdf
36/22/2016 Zmluvné dohodnuté množstvo tepla na rok 2024 2023-07-14 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230714085407_Zmluvn dohodnut nostvo tepla na rok 2024.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.