Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2022

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ/11/2022 Objednávame u Vás posúdenie zdravotných rizík pre zamestnancov ŠJ - dohľad nad pracovnými podmienkami 100,- 28/04/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 040 01 Košice 00606707 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/04/2022
ŠJ/03/2022 Objednávame u Vás pravidelnú preventívnu deratizáciu - jar 2022 100,- 01/04/2022 Daniel Repka Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľkaa ŠJ 07/04/2022
ŠJ/22/2022 Objednávame u Vás deratizáciu v priestoroch školskej jedálne a kuchyne 100,- 02/11/2022 DERATEX DERATEX, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022
ŠJ/16/2022 Objednávame u Vás maľovanie kuchyne a kuchynských priestorov 5000,- 18/07/2022 NOVOMAL - Jozef Bernát NOVOMAL - Jozef Bernát, Idanská 246/33, 04420 Malá Ida 10706151 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 25/07/2022
ŠJ/29/2022 Objednávame u Vás po revizné opravy elektroinštalácie 100,- 15/12/2022 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Ing. Miroslav Mularčík, Železničiarská 4, 080 01 Prešov 10739254 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ 19/12/2022
ŠJ/02/2022 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb a tonerov 450,- 18/03/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády JAMADY - Ing. Ján Mády, Cottbuská 16, 040 23 Košice 17106869 Svetlana Miková riaditeľka ŠJ 25/03/2022
ŠJ/24/2022 Objednávame u Vás spotrebný materiál a DHIM podľa vlastného výberu 500,- 24/11/2022 "LD - UNI" "LD - UNI", Denešová 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 01/12/2022
ŠJ/13/2022 Objednávame u Vás zdravotnú obuv pre zamestnancov ŚJ v množstve 15 ks 900,- 24/06/2022 JURTEX JURTEX, Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/06/2022
ŠJ/15/2022 Objednávame Vás pracovné oblečenie pre 15 zamestnancov ŠJ / pracovné nohavice, zástery farebné, čiapky kuch. biele / 900,- 01/07/2022 JURTEX JURTEX, Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 08/07/2022
ŠJ/26/2022 Objednávame u Vás zhotovenie pečiatky v množstve 5 ks 100,- 02/12/2022 Fax COPY a.s. Rax COPY a.s., Domkarská 15, 821 05 Bratislava, 35729040 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 05/12/2022
ŠJ/07/2022 Objednávame u Vás počítač HP + inštalácia 990,- 22/04/2022 SOFT - GL, spol.s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/08/2022 Objednávame u Vás tlačiareň HP Color Laser 250,- 22/04/2022 SOFT GL, s.r.o. SOFT - GL, spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/10/2022 Objednávame u Vás Microsoft Office 2021 120,- 27/04/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/27/2022 Objednávame u Vás napájací adapter do čítačky v jedálni 20,- 06/12/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 08/12/2022
ŠJ/28/2022 Objednávame u Vás školský program ŠJ4 na rok 2023 60,- 08/12/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44, 04011 Košice 36182214 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ 08/12/2022
ŠJ/23/2022 Objednávame u Vás revíziu vzduchotechniky v školskej kuchyni 250,- 10/11/2022 VZT mona.s. VZT mont a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice 36572063 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022
ŠJ/09/2022 Objednávame u Vás celoplošnú dezinsekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov z dôvodu výskytu kanálových mušiek - súrne 300,- 26/04/2022 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wupertaalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/06/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do ŠJ 1050,- 19/04/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/18/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky 120,- 12/10/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/10/2022
ŠJ/30/2022 Objednávame u Vás utierky papierové do stroja 290,- 19/12/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/12/2022

Strana 1 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.