Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2022

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ/03/2022 Objednávame u Vás pravidelnú preventívnu deratizáciu - jar 2022 100,- 01/04/2022 Daniel Repka Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľkaa ŠJ 07/04/2022
ŠJ/04/2022 Objednávame u Vás smernicu na VO - zákazka s nízkou hodnotou 100,- 05/04/2022 Ing. Helena Polonyi - QA, s.r.o. Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., Nová 308/59, 931 01 Šamorín 47971592 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 07/04/2022
ŠJ/11/2022 Objednávame u Vás posúdenie zdravotných rizík pre zamestnancov ŠJ - dohľad nad pracovnými podmienkami 100,- 28/04/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 040 01 Košice 00606707 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/04/2022
ŠJ/14/2022 Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice 100,- 15/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ELEKTROSERVIS VV,, s.r.o., Čemermianská 50, 090 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/06/2022
ŠJ/19/2022 Objednávame u Vás ciachovanie váh v množstve 2 ks 100,- 24/10/2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Slovenská legálna metrológia, n.o, , Hviezdoslavova 31, 974 01Banská Bystrica 37954521 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 26/10/2022
ŠJ/22/2022 Objednávame u Vás deratizáciu v priestoroch školskej jedálne a kuchyne 100,- 02/11/2022 DERATEX DERATEX, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022
ŠJ/26/2022 Objednávame u Vás zhotovenie pečiatky v množstve 5 ks 100,- 02/12/2022 Fax COPY a.s. Rax COPY a.s., Domkarská 15, 821 05 Bratislava, 35729040 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 05/12/2022
ŠJ/29/2022 Objednávame u Vás po revizné opravy elektroinštalácie 100,- 15/12/2022 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Ing. Miroslav Mularčík, Železničiarská 4, 080 01 Prešov 10739254 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ 19/12/2022
ŠJ/06/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do ŠJ 1050,- 19/04/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/10/2022 Objednávame u Vás Microsoft Office 2021 120,- 27/04/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/17/2022 Objednávame u Vás brúsenie dielov do elektrického stroja 120,- 01/08/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemermianská 50, 083 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 02/08/2022
ŠJ/18/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky 120,- 12/10/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/10/2022
ŠJ/01/2022 Objednávame u Vás poštové poukážky v množstve 13 000 ks 150,- 10/01/2022 Slovenská pošta a.s. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/01/2022
ŠJ/27/2022 Objednávame u Vás napájací adapter do čítačky v jedálni 20,- 06/12/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 08/12/2022
ŠJ/21/2022 Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia v priestoroch školskej kuchyne 200,- 02/11/2022 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. GASTEX-KONŠTRUKTA s.r.o., Drevný trh 3, 040 01 Košice 51110466 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022
ŠJ/12/2022 Objednávame u Vás opravu elektrického robota RE 22 - celú rekonštrukciu 2000,- 30/05/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemermianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602721 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 02/06/2022
ŠJ/05/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu 250,- 14/04/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemernianská 50, Vranov nad Topľou 093 03 46602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/08/2022 Objednávame u Vás tlačiareň HP Color Laser 250,- 22/04/2022 SOFT GL, s.r.o. SOFT - GL, spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/23/2022 Objednávame u Vás revíziu vzduchotechniky v školskej kuchyni 250,- 10/11/2022 VZT mona.s. VZT mont a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice 36572063 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022
ŠJ/30/2022 Objednávame u Vás utierky papierové do stroja 290,- 19/12/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/12/2022

Strana 1 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.