Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2017

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ/10/2017 Objednávame u Vás deratizáciu kuchyne a jedálne 100 10/05/2017 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wuppertalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/20/2017 Objednávame u Vás poštové poukážky 10000 ks 100,- 30/07/2017 Slovenská pošta a.s. Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica 1 36631124 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/28/2017 Objednávame u Vás deratizáciu jedálne,kuchyne a ostatných priestorov 100,- 05/10/2017 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/34/2017 Objednávame u Vás čistenie upchatej kanalizácie /WC/ 100,- 06/11/2017 PROFI KRTKOVANIE PROFI KRTKOVANIE, Davidovská 301/11, 094 13 Saurov 46534555 Svetlana Miková, riadeteľka ŠJ
ŠJ/16/2017 Objednávame u Vás prebíjanie a čistenie upchatej kanalizácie vo WC/kuchyňa/ 110,- 30/06/2017 PROFI KRTKOVANIE PROFI KRTKOVANIE , Ečegi Milan, Davidovská 301/11, 19413 Sačurov 46534555 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/38/2017 Objednávame u Vás DHIM -vedra nerezové 10 l v množstve 2ks 120,- 01/12/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemermianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riadeteľka ŠJ
ŠJ/41/2017 Objednávame u Vás škrabku na zemiaky SKBZ 20N - 1ks 1420,- 12/12/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemermianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riadeteľka ŠJ
ŠJ/7/2017 Objednávame u Vás čistenie upchatej kanalizácie do WC v priestoroch školskej kuchyne - súrne 150,- 02/05/2017 PROFI KRTKOVANIE PROFI KRTKOVANIE , Ečegi Milan, Davidovská 301/11, 19413 Sačurov 46534555 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/21/2017 Objednávame u Vás opravu vodovodnej prípojky v kuchyni - preteká batéria/súrne/ 150,- 18/09/2017 KONTRAKT JMV, s.r.o. KONTRAKT JMV,s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/23/2017 Objednávame u Vás spotrebný materiál 150,- 04/09/2017 "LD - UNI" "LD - UNI", Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/1/2017 Objednávame u Vás deratizáciu kuchyne, jedálne a kuch. priestorov proti kanálovým muškám - súrne 200,- 09/01/2017 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wuppertalská 2, 04023 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/26/2017 Objednávame u Vás revíziu vzduchotechniky v priestoroch kuchyne 200,- 02/10/2017 TECHMONT TECHMONT - Jaroslav Petrík, Berlínska č.1, 040 13 Košice 35235837 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/30/201 Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia v priestoroch školskej kuchyne 200,- 23/10/2017 BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE, Južné nábrežie š.13, 040 01 Košice 44518684 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/14/2017 Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice BR 120 a kotla 300 l 220,- 21/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o.,Čemermianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/43/2017 Objednávame u Vás u Vás školenie pre 13 zamestnancov o ochrane osobných údajov a vypracovanie dokumentácie osobných údajov. 250,- 12/12/2017 CUBS plus, s.r.o. CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice 46943404 Svetlana Miková, riadeteľka ŠJ
ŠJ/39/2017 Objednávame u Vás opravu a výmenu odsávacieho ventilátora a VZT potrubia na základe zistenia po revíznej správy vzduchotechniky v priestoroch kuchyne 2750,- 01/12/2017 TECHMONT - PETRÍK TECHMONT - PETRÍK, Berlínska č.1, 040 13 Košice 35235837 Svetlana Miková, riadeteľka ŠJ
ŠJ/9/2017 Objednávame celoplošnú deratizáciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov 300,- 10/05/2017 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wuppertalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/11/2017 Objednávame u Vás dezinfekciu plynovaním aerosolom kuchyne,jedálne a ostatných priľahlých priestorom /proti muškám/ 300,- 10/05/2017 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wuppertalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/25/2017 Objednávame u Vás uteráky, utierky, gumené zástery 300,- 02/10/2017 JURTEX s.r.o. JURTEX s.r.o., Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ
ŠJ/27/2017 Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice a varného kotla. /súrne/ 300,- 05/10/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemermianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková , riaditeľka ŠJ

Strana 1 z 3

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.