Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2015

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ/1/2015 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 250,- 21/01/2015 JAMADY Ing.Ján Mády - JAMADY, Vodárenská 25, 04001 Košice 17106869 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/16/2015 Objednávame u Vás kancelarské potreby + tonery 250,- 15/06/2015 Ing. Ján Mády - JAMADY Ing. Ján Mády - JAMADY,Vodárenská 25, 040 01 Košice 17106869 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/23/2015 Objednávame u Vás čipy 200 ks pre stravníkov ŠJ 200,- 23/08/2015 SOS electronic s.r.o. SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice 31703186 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/6/2015 Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu 530,- 15/04/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/17/2015 Objednávame u Vás DHIM podľa vlastného výberu - rozbitný riad 1400,- 18/06/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/22/2015 Objednávame u Vás fóliu 400 m na jedálenské stoly 950,- 14/08/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/28/2015 Objednávame spotrebný materiál a DHIM 990,- 12/10/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/4/2015 Oprava chladničky - výmena motora 250,- 25/03/2015 SERVIS chladničiek a mrazničiek-Kelber Radoslav Kelber, Myslavská 35/51, 04016 Košice 32476817 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/15/2015 Objednávame u Vás opravu chladničky - výmena ovladacej techniky 100,- 12/06/2015 SERVIS chladničiek a mrazničiek-Kelber SERVIS chladničiek a mrazničiek, Kelber Radoslav,040 16 Myslavská 35/51 32476817 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/19/2015 Objednávame u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv pre zamestnancov školskej jedálne 1200,- 24/06/2015 Vladimír Jurko - JURTEX Vladimír Jurko - JURTEX 32519150 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/21/2015 Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni a v priestoroch školskej jedálne a kuchyne na základe VO 4500,- 26/06/2015 Seman Štefan Seman Štefan, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/24/2015 Objednávame u Vás revíziu a servis vzduchotechniky 150,- 23/08/2015 TECHMONT - Petrík Jaroslav PETRÍK - TECHMONT 35235837 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/27/2015 Objednávame u Vás jedálenské tácky v množstve 500 ks 999,- 11/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/30/2015 Objednávame u Vás školenie zamestnancov ŠJ - Základne požiadavky správnej výrobnej praxe v zariadeniach školského stravovania 90,- 27/10/2015 SOFT-GL s.r.o. SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/31/2015 Objednávame u Vás počítač Lenovo IC B 50-30 + inštalácia 850,- 29/10/2015 SOFT - GL s.r.o. SOFT - GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/5/2015 Objednávame u Vás zhotovenie plastového okna + mreží 355,- 14/04/2015 NOVES okná Košice, spol.s.r.o. NOVES s.r.o., Žižkova 12, 040 01 Košice 36189308 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/29/2015 Nákup Notebook 950,- 24/10/2015 Datacomp s.r.o. Datacomp s.r.o., Tomašíková 37,04001 Košice 36212466 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/8/2015 Objednávame u Vás spotrebný materiál - / farby, kefy,štetce/ na maľovanie plotu ŠJ 50,- 11/05/2015 DOM FARIEB s.r.o. DOM FARIEB s.r.o. Sokolovská 173, 040 01 Košice 36213101 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/13/2015 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa výberu 550,- 12/06/2015 Upratovací servis,spoločnosť s.r.o. Šuchterová-Upratovací servis,spoločnosť s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/14/2015 Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky 100,- 12/06/2015 Upratovací servis,spoločnosť s.r.o. Šuchterová-Upratovací servis,spoločnosť s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ

Strana 1 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.