Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
8610710473 21/01/2022 Úhrada za plyn 392,- 12/01/2022 26/01/2022 SPP a.s. 35815526 5/22 9100107420 25/01/2022
8678462058 10/02/2022 Úhrada za plyn 380,- 08/02/2022 15/02/2022 SPP a.s. 35815526 11/22 9100107420 28/02/2022
610774012 04/03/2022 Úhrada za plyn 359,- 01/03/2022 15/03/2022 SPP a.s. 35815526 17/22 9100107420 25/03/2022
8610801193 05/04/2022 Úhrada za plyn 196,- 01/04/2022 19/04/2022 SPP a.s. 35815526 28/22 9100107420 11/04/2022
86398471197 05/05/2022 Úhrada za plyn 75,- 02/05/2022 18/05/2022 SPP a.s. 5815526 45/22 9100107420 16/05/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202
8659309048 08/09/2022 Úhrada za plyn 30,- 24/08/2022 15/08/2022 SPP a.s. 35815526 75/22 9100107420 26/09/2022
8639967307 08/09/2022 Úhrada za plyn 61,- 02/09/2022 16/09/2022 SPP a.s. 35815526 79/22 9100107420 26/09/2022
8639994480 06/10/2022 Úhrada za plyn 189,- 03/10/2022 17/10/2022 SPP a.s. 35815526 89/22 9100107420 26/10/2022
8620680853 07/11/2022 Úhrada za plyn 313,- 02/11/2022 15/11/2022 SPP a.s. 35815526 98/22 9100107420 19/12/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022
8620835641 12/04/2023 Úhrada za plyn 648,- 03/04/2023 17/04/2023 SPP a.s. 35815526 27/23 9100107420 26/04/2023
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023
22210038 10/10/2022 Registratúra na rok 2023 600,- 03/10/2022 17/10/2022 Lomtec. com a.s. 3579574 91/22 Servisná zmluva z roku 2018 26/10/2022
7682022 06/10/2022 Služby OOÚ 68,40 03/10/2022 14/10/2022 CUBS plus s.r.o. 46943404 87/22 Zluva o poskytovaní služieb - OOÚ 26/10/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.