Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
2212200489 06/06/2022 Teplo + TV 888,73 03/06/2022 17/06/2022 Veolia s.r.o. 36179345 56/22 36/22/2016 11/07/2022
2212200571 07/07/2022 Teplo + TV 829,81 06/07/2022 20/07/2022 Veolia s.r.o. 36179345 64/22 36/22/2016 11/07/2022
2212200653 04/08/2022 Teplo + TV 633,25 03/08/2022 17/08/2022 Veolia s.r.o. 36179345 71/22 36/22/2016 26/09/2022
2212200734 08/09/2022 Teplo + TV 664,75 06/09/2022 20/09/2022 Veolia s.r.o. 36179345 82/22 36/22/2016 26/09/2022
2212200818 06/10/2022 Teplo + TV 956,62 06/10/2022 20/10/2022 Veolia s.r.o. 36179345 93/22 36/22/2016 26/10/2022
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
2290085543 14/01/2022 Úhrada za elektrickú energiu 409,28 10/01/2022 21/01/2022 VSE a.s. 44483767 2/22 5100136719 C 25/01/2022
2290085543 10/02/2022 Úhrada za elektrickú energiu 525,10 09/02/2022 23/02/2022 VSE a.s. 44483767 13/22 5100136719 C 28/02/2022
2290085543 11/03/2022 Úhrada za elektrickú energiu 474,71 07/03/2022 22/03/2022 VSE a.s. 44602731 21/22 5100136719 C 25/03/2022
2290085543 11/04/2022 Úhrada za elektrickú energiu 710,57 07/04/2022 21/04/2022 VSE a.s. 44483767 33/22 5100136719 C 11/04/2022
2290085543 09/05/2022 Úhrada za elektrickú energiu 605,71 05/05/2022 19/05/2022 VSE a.s. 44483767 47/22 5100136719 C 16/05/2022
2290085543 08/06/2022 Úhrada za elektrickú energiu 749,75 07/06/2022 21/06/2022 VSE a.s. 44483767 57/22 5100136719 C 11/07/2022
2290085543 11/07/2022 Úhrada za elektrickú energiu 698,24 08/07/2022 22/07/2022 VSE a.s. 44483767 66/22 5100136719 C 11/07/2022
2290085543 08/08/2022 Úhrada za elektrickú energiu 202,72 05/08/2022 19/08/2022 VSE a.s. 44483767 72/22 5100136719 C 26/09/2022
2290085543 12/09/2022 Úhrada za elek. energiu 196,28 08/09/2022 22/09/2022 VSE a.s. 44483767 83/22 5100136719 C 26/09/2022
2290085543 10/10/2022 Úhrada za elektrickú energiu 578,83 07/10/2022 21/10/2022 VSE a.s. 44483767 94/22 5100136719 C 26/10/2022
2290085543 09/11/2022 Úhrada za elektrickú energiu 687,44 08/11/2022 22/11/2022 VSE a.s. 44483767 104/22 5100136719 C 19/12/2022
2290085543 08/12/2022 Úhrada za elektrickú energiu 626,98 07/12/2022 21/12/2022 VSE a.s. 44483767 116/22 5100136719 C 20/12/2022

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.