Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
22019 17/02/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2022 23/02/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 14/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/02/2022
22089 11/03/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/03/2022 17/03/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
22231 11/05/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/05/2022 18/05/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/05/2022
22444 08/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 24/08/2022 22/08/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 77/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/09/2022
22584 06/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/10/2022 17/10/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 90/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/10/2022
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
22782 06/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2022 16/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/12/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
22516 12/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2022 20/09/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 84/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 26/09/2022
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
402022 07/07/2022 Služby OOÚ 68,40 01/07/2022 14/07/2022 CUBS plus, s.r.o. 46943404 63/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 11/07/2022
2022253 12/09/2022 Služby PO 20,- 02/09/2022 14/09/2022 NEVKA 37264184 80/22 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi z 05/04/2022 26/09/2022
2022021 08/02/2022 Služby PO 20,- 01/02/22 14/02/22 NEVKA 37264184 8/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/02/22
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022

Strana 6 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.