Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
2290085543 11/07/2022 Úhrada za elektrickú energiu 698,24 08/07/2022 22/07/2022 VSE a.s. 44483767 66/22 5100136719 C 11/07/2022
2022179 11/07/2022 Služby PO 20,- 09/07/2022 14/07/2022 NEVKA 37264184 67/22 Zmluva o službách pred požiarmi 4 05/04/2013 11/07/2022
8309170162 11/07/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 09/07/2022 18/07/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/22 1-44730932548 11/07/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
8620835641 12/04/2023 Úhrada za plyn 648,- 03/04/2023 17/04/2023 SPP a.s. 35815526 27/23 9100107420 26/04/2023
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
2022253 12/09/2022 Služby PO 20,- 02/09/2022 14/09/2022 NEVKA 37264184 80/22 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi z 05/04/2022 26/09/2022
8312891895 12/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 02/09/2022 19/09/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 81/22 1 -44730932548 26/09/2022
2290085543 12/09/2022 Úhrada za elek. energiu 196,28 08/09/2022 22/09/2022 VSE a.s. 44483767 83/22 5100136719 C 26/09/2022
22516 12/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2022 20/09/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 84/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 26/09/2022
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
2290085543 14/01/2022 Úhrada za elektrickú energiu 409,28 10/01/2022 21/01/2022 VSE a.s. 44483767 2/22 5100136719 C 25/01/2022
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
2212200115 14/03/2022 Teplo + TV 1 315,75 04/03/2022 18/03/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 20/22 36/22/2016 25/03/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
2201028 15/11/2022 Revízia plynu 200,- 14/11/2022 25/11/2022 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/22 ŠJ/21/2022 19/12/2022
2200581 15/12/2022 Oprava umývačky riadu 144,72 12/12/2022 17/12/2022 ELEKTROSERVIS VV a.s. 44602721 121/22 ŠJ/25/2022 20/12/2022

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.