Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2022021 08/02/2022 Služby PO 20,- 01/02/22 14/02/22 NEVKA 37264184 8/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/02/22
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
2290085543 08/06/2022 Úhrada za elektrickú energiu 749,75 07/06/2022 21/06/2022 VSE a.s. 44483767 57/22 5100136719 C 11/07/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
2290085543 08/08/2022 Úhrada za elektrickú energiu 202,72 05/08/2022 19/08/2022 VSE a.s. 44483767 72/22 5100136719 C 26/09/2022
2022228 08/09/2022 Služby PO 20,- 24/08/2022 14/08/2022 NEVKA 37264184 74/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/09/2022
8659309048 08/09/2022 Úhrada za plyn 30,- 24/08/2022 15/08/2022 SPP a.s. 35815526 75/22 9100107420 26/09/2022
8311050090 08/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 24/08/2022 18/08/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/22 1 -44730932548 26/09/2022
22444 08/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 24/08/2022 22/08/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 77/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/09/2022
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022
8639967307 08/09/2022 Úhrada za plyn 61,- 02/09/2022 16/09/2022 SPP a.s. 35815526 79/22 9100107420 26/09/2022
2212200734 08/09/2022 Teplo + TV 664,75 06/09/2022 20/09/2022 Veolia s.r.o. 36179345 82/22 36/22/2016 26/09/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
522321109 08/11/2022 Revízia teplomerov 167,76 07/11/2022 07/12/2022 Slovenská metrológia , n.o. 37954521 101/22 ŠJ/19/2022 19/12/2022
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2290085543 08/12/2022 Úhrada za elektrickú energiu 626,98 07/12/2022 21/12/2022 VSE a.s. 44483767 116/22 5100136719 C 20/12/2022
2212001692 08/12/2022 Úhrada za program ŠJ 4 57,60 08/12/2022 23/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 117/22 ŠJ/28/2022 20/12/2022
2212200407 09/05/2022 Teplo + TV 1158,61 05/05/2022 19/05/2022 Veolia s.r.o. 36179345 46/22 36/22/2016 16/05/2022
2290085543 09/05/2022 Úhrada za elektrickú energiu 605,71 05/05/2022 19/05/2022 VSE a.s. 44483767 47/22 5100136719 C 16/05/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.