Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2212200489 06/06/2022 Teplo + TV 888,73 03/06/2022 17/06/2022 Veolia s.r.o. 36179345 56/22 36/22/2016 11/07/2022
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022
2022282 06/10/2022 Služby PO 20,- 03/10/2022 14/10/2022 NEVKA 37264184 86/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/10/2022
7682022 06/10/2022 Služby OOÚ 68,40 03/10/2022 14/10/2022 CUBS plus s.r.o. 46943404 87/22 Zluva o poskytovaní služieb - OOÚ 26/10/2022
8639994480 06/10/2022 Úhrada za plyn 189,- 03/10/2022 17/10/2022 SPP a.s. 35815526 89/22 9100107420 26/10/2022
22584 06/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/10/2022 17/10/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 90/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/10/2022
122022 06/10/2022 Voda + stočné 862,45 03/10/2022 17/10/2022 ZŠ Kežmarská 30 5542624 92/22 01 -600-210 26/10/2022
2212200818 06/10/2022 Teplo + TV 956,62 06/10/2022 20/10/2022 Veolia s.r.o. 36179345 93/22 36/22/2016 26/10/2022
22782 06/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2022 16/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/12/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
2212200240 07/04/2022 Teplo + TV 1435,58 07/04/2022 21/04/2022 Veolia s.r.o. 36179345 32/22 36/22/2016 11/04/2022
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022
402022 07/07/2022 Služby OOÚ 68,40 01/07/2022 14/07/2022 CUBS plus, s.r.o. 46943404 63/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 11/07/2022
2212200571 07/07/2022 Teplo + TV 829,81 06/07/2022 20/07/2022 Veolia s.r.o. 36179345 64/22 36/22/2016 11/07/2022
8620680853 07/11/2022 Úhrada za plyn 313,- 02/11/2022 15/11/2022 SPP a.s. 35815526 98/22 9100107420 19/12/2022
202225 07/11/2022 Služby PO 20,- 02/11/2022 14/11/2022 NEVKA 37264184 99/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 19/12/2022
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.