Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022
8610801193 05/04/2022 Úhrada za plyn 196,- 01/04/2022 19/04/2022 SPP a.s. 35815526 28/22 9100107420 11/04/2022
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
0042022 06/04/2022 Voda + stočné 1616,74 05/04/2022 19/04/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 31/22 01 - 600 -210 11/04/2022
2212200240 07/04/2022 Teplo + TV 1435,58 07/04/2022 21/04/2022 Veolia s.r.o. 36179345 32/22 36/22/2016 11/04/2022
2290085543 11/04/2022 Úhrada za elektrickú energiu 710,57 07/04/2022 21/04/2022 VSE a.s. 44483767 33/22 5100136719 C 11/04/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
8307315790 10/06/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/06/2022 20/06/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 55/22 1-44730932548 11/07/2022
2212200489 06/06/2022 Teplo + TV 888,73 03/06/2022 17/06/2022 Veolia s.r.o. 36179345 56/22 36/22/2016 11/07/2022
2290085543 08/06/2022 Úhrada za elektrickú energiu 749,75 07/06/2022 21/06/2022 VSE a.s. 44483767 57/22 5100136719 C 11/07/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
2200265 21/06/2022 Oprava robota RE 22 - rekonštrukcia 2340,84 20/06/2022 26/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 59/22 ŠJ/12/2022 11/07/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.