Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
522321109 08/11/2022 Revízia teplomerov 167,76 07/11/2022 07/12/2022 Slovenská metrológia , n.o. 37954521 101/22 ŠJ/19/2022 19/12/2022
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022
221020 10/11/2022 Preventívna deratizácia - jeseň 22 72,- 07/11/2022 21/11/2022 DERATEX - EKO 10689877 103/22 ŠJ/22/2022 19/12/2022
2290085543 09/11/2022 Úhrada za elektrickú energiu 687,44 08/11/2022 22/11/2022 VSE a.s. 44483767 104/22 5100136719 C 19/12/2022
2201028 15/11/2022 Revízia plynu 200,- 14/11/2022 25/11/2022 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/22 ŠJ/21/2022 19/12/2022
202202 21/11/2022 Revízia elektrickej energie 943,86 21/11/2022 21/12/2022 MOVYROB s.r.o. 36779598 106/22 ŠJ/20/2022 19/12/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
8678462058 10/02/2022 Úhrada za plyn 380,- 08/02/2022 15/02/2022 SPP a.s. 35815526 11/22 9100107420 28/02/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
22782 06/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2022 16/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/12/2022
7502200141 02/12/2022 Zhotovenie pečiatok 99,18 02/12/2022 05/12/2022 Fax COPY a.s. 5729040 113/22 ŠJ/26/2022 20/12/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2290085543 08/12/2022 Úhrada za elektrickú energiu 626,98 07/12/2022 21/12/2022 VSE a.s. 44483767 116/22 5100136719 C 20/12/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.