Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
221020 10/11/2022 Preventívna deratizácia - jeseň 22 72,- 07/11/2022 21/11/2022 DERATEX - EKO 10689877 103/22 ŠJ/22/2022 19/12/2022
32022 09/08/2022 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 4999,50 05/08/2022 21/08/2022 NOVOMAL 10706151 73/22 ŠJ/16/2022 26/09/2022
20224082 19/12/2022 Úhrada z a po revizné opravy elektroinštalácie 98,40 16/12/2022 30/12/2022 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 123/22 ŠJ/29/2022 20/12/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
10442022 09/12/2022 Služby OOÚ 68,40 08/12/2022 14/12/2022 CUBS plus s.r.o. 2023678118 120/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 20/12/2022
500323486 20/04/2022 Úhrada za poistenie majetku 225,49 04/04/2022 02/05/2022 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 37/22 2111009605 37/22
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
22034 28/06/2022 Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 880,20 28/06/2022 12/07/2022 JURTEX 32519150 60/22 ŠJ/13/2022 11/07/2022
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
132023 21/12/2023 Maľovanie kuchyne v ŠJ 4876,80 21/12/2023 31/12/2023 Štefan Seman 32562926 126/23 ŠJ/30/2023 22/12/2023
22019 17/02/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2022 23/02/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 14/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/02/2022
22089 11/03/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/03/2022 17/03/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
22231 11/05/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/05/2022 18/05/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/05/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.