Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
500323486 20/04/2022 Úhrada za poistenie majetku 225,49 04/04/2022 02/05/2022 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 37/22 2111009605 37/22
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
900148155 26/01/2022 Tlačiarenské služby - zhotovenie poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 95,27 24/01/2022 03/03/2022 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7/22 ŠJ/01/2022 27/01/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
7502200141 02/12/2022 Zhotovenie pečiatok 99,18 02/12/2022 05/12/2022 Fax COPY a.s. 5729040 113/22 ŠJ/26/2022 20/12/2022
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
522321109 08/11/2022 Revízia teplomerov 167,76 07/11/2022 07/12/2022 Slovenská metrológia , n.o. 37954521 101/22 ŠJ/19/2022 19/12/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
22034 28/06/2022 Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 880,20 28/06/2022 12/07/2022 JURTEX 32519150 60/22 ŠJ/13/2022 11/07/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.