Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2022021 08/02/2022 Služby PO 20,- 01/02/22 14/02/22 NEVKA 37264184 8/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/02/22
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
610774012 04/03/2022 Úhrada za plyn 359,- 01/03/2022 15/03/2022 SPP a.s. 35815526 17/22 9100107420 25/03/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022
8610801193 05/04/2022 Úhrada za plyn 196,- 01/04/2022 19/04/2022 SPP a.s. 35815526 28/22 9100107420 11/04/2022
8303605405 20/04/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/04/2022 219/04/202 Slovak Telekom a.s. 35763469 36/22 1 44730932548 20/04/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
8307315790 10/06/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/06/2022 20/06/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 55/22 1-44730932548 11/07/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
402022 07/07/2022 Služby OOÚ 68,40 01/07/2022 14/07/2022 CUBS plus, s.r.o. 46943404 63/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 11/07/2022
0062022 09/08/2022 Voda + stočné 1785,71 01/08/2022 20/06/2022 ZŠ Kežmarská 28 35542624 70/22 01-600-210 26/09/2022
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.