Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
2212200115 14/03/2022 Teplo + TV 1 315,75 04/03/2022 18/03/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 20/22 36/22/2016 25/03/2022
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022
2212200407 09/05/2022 Teplo + TV 1158,61 05/05/2022 19/05/2022 Veolia s.r.o. 36179345 46/22 36/22/2016 16/05/2022
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022
522320336 26/10/2022 Úhrada za ciachovanie váh 116,40 25/10/2022 24/11/2022 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 96/22 ŠJ/19/2022 26/10/2022
0032022 21/01/2022 Voda + stočné 1174,03 12/01/2022 26/01/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/22 01 - 600 -210 25/01/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
2212200240 07/04/2022 Teplo + TV 1435,58 07/04/2022 21/04/2022 Veolia s.r.o. 36179345 32/22 36/22/2016 11/04/2022
2200581 15/12/2022 Oprava umývačky riadu 144,72 12/12/2022 17/12/2022 ELEKTROSERVIS VV a.s. 44602721 121/22 ŠJ/25/2022 20/12/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.