Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
32022 09/08/2022 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 4999,50 05/08/2022 21/08/2022 NOVOMAL 10706151 73/22 ŠJ/16/2022 26/09/2022
132023 21/12/2023 Maľovanie kuchyne v ŠJ 4876,80 21/12/2023 31/12/2023 Štefan Seman 32562926 126/23 ŠJ/30/2023 22/12/2023
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
3221195 19/12/2022 Nákup čistiacich prostriedkov 289,50 19/12/2022 29/12/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/22 ŠJ/30/2022 20/12/2022
2200138 28/04/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do veľkokapacitných strojov - špeciálne 288,- 28/04/2022 29/04/2022 ELEKTROSERVIS VV , s.r.o. 44602731 42/22 ŠJ/05/2022 29/04/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.