Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023
22034 28/06/2022 Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 880,20 28/06/2022 12/07/2022 JURTEX 32519150 60/22 ŠJ/13/2022 11/07/2022
2200138 28/04/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do veľkokapacitných strojov - špeciálne 288,- 28/04/2022 29/04/2022 ELEKTROSERVIS VV , s.r.o. 44602731 42/22 ŠJ/05/2022 29/04/2022
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
522320336 26/10/2022 Úhrada za ciachovanie váh 116,40 25/10/2022 24/11/2022 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 96/22 ŠJ/19/2022 26/10/2022
900148155 26/01/2022 Tlačiarenské služby - zhotovenie poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 95,27 24/01/2022 03/03/2022 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7/22 ŠJ/01/2022 27/01/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
132023 21/12/2023 Maľovanie kuchyne v ŠJ 4876,80 21/12/2023 31/12/2023 Štefan Seman 32562926 126/23 ŠJ/30/2023 22/12/2023
202202 21/11/2022 Revízia elektrickej energie 943,86 21/11/2022 21/12/2022 MOVYROB s.r.o. 36779598 106/22 ŠJ/20/2022 19/12/2022
2200265 21/06/2022 Oprava robota RE 22 - rekonštrukcia 2340,84 20/06/2022 26/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 59/22 ŠJ/12/2022 11/07/2022
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
0032022 21/01/2022 Voda + stočné 1174,03 12/01/2022 26/01/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/22 01 - 600 -210 25/01/2022
8610710473 21/01/2022 Úhrada za plyn 392,- 12/01/2022 26/01/2022 SPP a.s. 35815526 5/22 9100107420 25/01/2022
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.