Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022
7502200141 02/12/2022 Zhotovenie pečiatok 99,18 02/12/2022 05/12/2022 Fax COPY a.s. 5729040 113/22 ŠJ/26/2022 20/12/2022
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
610774012 04/03/2022 Úhrada za plyn 359,- 01/03/2022 15/03/2022 SPP a.s. 35815526 17/22 9100107420 25/03/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
841220926 04/03/2022 Úhrada za program ku mzdám 540,36 02/03/2022 16/03/2022 Solitea Vema a.s. 36237337 19/22 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
2212200653 04/08/2022 Teplo + TV 633,25 03/08/2022 17/08/2022 Veolia s.r.o. 36179345 71/22 36/22/2016 26/09/2022
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
8610801193 05/04/2022 Úhrada za plyn 196,- 01/04/2022 19/04/2022 SPP a.s. 35815526 28/22 9100107420 11/04/2022
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
86398471197 05/05/2022 Úhrada za plyn 75,- 02/05/2022 18/05/2022 SPP a.s. 5815526 45/22 9100107420 16/05/2022
0042022 06/04/2022 Voda + stočné 1616,74 05/04/2022 19/04/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 31/22 01 - 600 -210 11/04/2022
2022123 06/05/2022 Služby PO 20,- 02/05/2022 14/05/2022 NEVKA 37264184 43/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 16/05/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.