Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
970061826 29/09/2021 Vyhľadávanie poruchy vody - havária 102,06 28/09/2021 11/10/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90/21 ŠJ/18/2021 01/10/2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
3210777 29/09/2021 Nákup spotrebného materiálu 125,29 29/09/2021 09/10/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 36601845 91/21 ŠJ/22/2021 01/10/2021
2021020 16/02/2021 Služby PO 20,- 15.02.2021 21/02/2021 NEVKA 37264184 13/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 17.02.2021
2021048 12/03/2021 Služby PO 20,- 08/03/2021 21/03/2021 NEVKA 37264184 20/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
2021075 13/04/2021 Služby PO 20,- 01.04.2021 14/04/2021 NEVKA 37264184 25/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
2021134 14/05/2021 Služby PO 20,- 10/05/2021 14/05/2021 NEVKA 37264184 42/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 08/06/2021
2021161 10/06/2021 Služby PO 20,- 08/06/2021 14/06/2021 NEVKA 37264184 51/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/06/2021
2021188 12/07/2021 Služby PO 20,- 07/07/2021 14/07/2021 NEVKA 37264184 65/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 03/08/2021
2021243 19/08/2021 Služby PO 20,- 19/08/2021 14/08/2021 NEVKA 37264184 76/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/08/2021
2021271 07/09/2021 Služby PO 20,- 02/09/2021 14/09/2021 NEVKA 37264184 82/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 27/09/2021
2290085543 14/01/2021 Úhrada za elektrickú energiu 319,94 11.01.2021 22/01/2021 VSE a.s. 44483767 7/21 5100136719 C 21.01.2021
2290085543 08/02/2021 Úhrada za elektrickú energiu 225,40 05.02.2021 19/02/2021 VSE a.s. 44483767 11/21 5100136719 C 17.02.2021
2290085543 08/03/2021 Úhrada za elektrickú energiu 248,10 05/03/2021 19/03/2021 VSE a.s. 44483767 18/21 5100136719 C 20/04/2021
2290085543 12/04/2021 Úhrada za elektrickú energiu 421,69 09/04/2021 12/04/2021 VSE a.s. 44483767 32/21 5100136719 C 20/04/2021
2290085543 10/05/2021 Úhrada za elektrickú energiu 478,39 07/05/2021 21/05/2021 VSE a.s. 44483767 40/21 5100136719 C 08/06/2021
2290085543 07/06/2021 Úhrada za elektrickú energiu 587,77 04/06/2021 18/06/2021 VSE a.s. 44483767 49/21 5100136719 C 15/06/2021
2290085543 12/07/2021 Úhrada za elektrickú energiu 580,33 08/07/2021 22/07/2021 VSE a.s. 44483767 66/21 5100136719 C 03/08/2021
2290085543 11/08/2021 Úhrada za elektrickú energiu 186,11 05/08/2021 19/08/2021 VSE a.s. 44483767 73/21 5100136719 C 26/08/2021
2290085543 10/09/2021 Úhrada za elektrickú energiu 193,57 08/09/2021 22/09/2021 VSE a.s. 44483767 85/21 5100136719 C 27/09/2021

Strana 4 z 5

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.