Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8668527324 08/04/2021 Úhrada za plyn 140,- 06/0/2021 15/04/2021 SPP a.s. 35815526 28/21 023590 20/04/2021
21163 20/04/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 13/04/2021 22/04/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 34/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
8180819935 05/05/2021 Úhrada za plyn 54,- 03/05/2021 17/05/2021 SPP a.s. 35815526 37/21 023590 08/06/2021
8678252459 07/06/2021 Úhrada za plyn 23,- 01/06/2021 15/06/2021 SPP a.s. 35815526 48/21 023590 15/06/2021
813885960 08/07/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/07/2021 15/07/2021 SPP a.s. 35815526 60/21 023590 03/08/2021
819896977 11/08/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/08/2021 16/08/2021 SPP a.s. 35815526 71/21 023590 26/08/2021
8649302298 06/09/2021 Úhrada za plyn 44,- 02/09/2021 16/09/2021 SPP a.s. 35815526 81/21 023590 27/09/2021
2011220952 14/01/2021 Teplo + TV 1238,76 08.01.2021 25/01/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 5/21 36/22/2016 21.01.2021
2111220028 12/02/2021 Teplo + TV 1259,58 04.02.2021 18/02/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 10/21 36/22/2016 17.02.2021
2111220106 05/03/2021 Teplo + TV 1210,87 04/03/2021 18/03/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/21 36/22/2016 20/04/2021
2111220184 07/04/2021 Teplo + TV 1333,93 07/04/2021 21/04/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 29/21 36/22/2016 20/04/2021
2111220341 11/05/2021 Teplo + TV 1155,01 06/05/2021 20/05/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 39/21 36/22/2016 08/06/2021
2111220420 07/06/2021 Teplo + TV 1046,63 07/06/2021 21/06/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 50/21 36/22/2016 15/06/2021
2111220499 07/07/2021 Teplo + TV 901,92 07/07/2021 21/07/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 62/21 36/22/2016 03/08/2021
2111220618 11/08/2021 Teplo + TV 656,06 05/08/2021 19/08/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 72/21 36/22/2016 26/08/2021
2111220696 07/09/2021 Teplo + TV 627,70 07/09/2021 21/09/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 84/21 36/22/2016 27/09/2021
22101000011 14/01/2021 Úhrada za program ŠJ 48,- 04.01.2021 19/01/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 1/21 ŠJ/01/2021 21.01.2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
8412102830 11/03/2021 Úhrada za služby - program VEMA 519,12 08/03/2021 22/03/2021 Solitea Vema a.s. 36237337 21/21 20/04/2021
97000525 08/07/2021 Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody 68,96 02/07/2021 19/07/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 59/21 ŠJ/11/2021 03/08/2021

Strana 3 z 5

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.