Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
21230 18/05/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 17/05/2021 19/05/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 43/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 08/06/2021
21311 10/06/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/06/2021 15/06/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 53/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 15/06/2021
21380 13/07/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 12/07/2021 15/07/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 68/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 03/08/2021
21464 16/08/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 11/08/2021 25/08/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 74/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/08/2021
21541 16/09/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 16/09/2021 24/09/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 87/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 27/09/2021
0022021 14/01/2021 Voda + stočné 1044,83 04.01.2021 14/01/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/21 01 - 600 -210 21/01/2021
0042021 12/04/2021 Voda + stočné 657,70 07/04/2021 14/04/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 30/21 01 - 600 -210 20/04/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
8275183885 14/01/2021 Telefónne hovory + internet 57,23 04.01.2021 18/01/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/21 1 - 44730932548 21.01.2021
8277044896 10/02/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 05.02.2021 18/02/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 12/21 1 - 44730932548 17.02.2021
8278895659 12/03/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 08/03/2021 18/03/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 19/21 1 - 44730932548 20/04/2021
828737961 14/04/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 09/04/2021 19/04/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/21 1 - 44730932548 20/04/2021
8282581078 10/05/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 03/05/2021 18/05/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 38/21 1 - 44730932548 08/06/2021
828442223184 10/06/2021 Telefónne hovory + internet 30,35 08/06/2021 18/06/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 52/21 1 - 44730932548 15/06/2021
8286271012 12/07/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 07/07/2021 19/07/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 64/21 1 - 44730932548 03/08/2021
8288117939 19/08/2021 Telefónne hovory + internet 30,77 19/08/2021 18/08/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 77/21 1 - 44730932548 26/08/2021
8289963589 10/09/2021 Telefónne hovory + internet 31,- 10/09/2021 20/09/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 86/21 1 - 44730932548 27/09/2021
8190713085 27/01/2021 Úhrada za plyn 279,- 12.01.2021 26/01/2021 SPP a.s. 35815526 8/21 023590 27.01.2021
8668474497 04/02/2021 Úhrada za plyn 271,- 01.02.2021 15/02/2021 SPP a.s. 35815526 9/21 023590 17.02.2021
8190767587 02/03/2021 Úhrada za plyn 255,- 01/03/021 15/03/2021 SPP a.s. 35815526 14/21 023590 20/04/2021

Strana 2 z 5

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.