Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
970061826 29/09/2021 Vyhľadávanie poruchy vody - havária 102,06 28/09/2021 11/10/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90/21 ŠJ/18/2021 01/10/2021
3210777 29/09/2021 Nákup spotrebného materiálu 125,29 29/09/2021 09/10/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 36601845 91/21 ŠJ/22/2021 01/10/2021
3421087316 07/08/2021 Komunálny odpad 503,08 01/07/2021 30/09/2021 MESTO KOŠICE 00691135 57/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 03/08/2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
97000525 08/07/2021 Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody 68,96 02/07/2021 19/07/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 59/21 ŠJ/11/2021 03/08/2021
813885960 08/07/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/07/2021 15/07/2021 SPP a.s. 35815526 60/21 023590 03/08/2021
4682021 08/07/2021 Služby OOÚ 68,40 02/07/2021 14/07/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 61/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 03/08/2021
2111220499 07/07/2021 Teplo + TV 901,92 07/07/2021 21/07/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 62/21 36/22/2016 03/08/2021
21051 07/07/2021 Nákup pracovného oblečenia 886,68 07/07/2021 21/07/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 63/21 ŠJ/12/2021 03/08/2021
8286271012 12/07/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 07/07/2021 19/07/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 64/21 1 - 44730932548 03/08/2021
2021188 12/07/2021 Služby PO 20,- 07/07/2021 14/07/2021 NEVKA 37264184 65/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 03/08/2021
2290085543 12/07/2021 Úhrada za elektrickú energiu 580,33 08/07/2021 22/07/2021 VSE a.s. 44483767 66/21 5100136719 C 03/08/2021
21001 12/07/2021 Nákup kancelárskych potrieb 299,10 12/07/2021 26/07/2021 Jozef Zima - Wrapall 48065102 67/21 ŠJ/10/2021 03/08/2021
21380 13/07/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 12/07/2021 15/07/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 68/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 03/08/2021
21010077 15/06/2021 Oprava kanálov -havária 4863,59 08/06/2021 18/06/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 54/21 ŠJ/07/2021 07/07/2021
21010088 25/06/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1134,- 25/06/2021 05/07/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 55/21 ŠJ/08/2021 07/07/2021
69 30/06/2021 Služby BOZP 25,- 28/06/2021 01/07/2021 Ing. Haluška 46542566 56/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 07/07/2021
2100109 10/05/2021 Oprava umývačky riadu 200,40 03/05/2021 10/05/2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 36/21 ŠJ/05/2021 08/06/2021
8180819935 05/05/2021 Úhrada za plyn 54,- 03/05/2021 17/05/2021 SPP a.s. 35815526 37/21 023590 08/06/2021
8282581078 10/05/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 03/05/2021 18/05/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 38/21 1 - 44730932548 08/06/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.