Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22101000011 14/01/2021 Úhrada za program ŠJ 48,- 04.01.2021 19/01/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 1/21 ŠJ/01/2021 21.01.2021
2111220028 12/02/2021 Teplo + TV 1259,58 04.02.2021 18/02/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 10/21 36/22/2016 17.02.2021
2290085543 08/02/2021 Úhrada za elektrickú energiu 225,40 05.02.2021 19/02/2021 VSE a.s. 44483767 11/21 5100136719 C 17.02.2021
8277044896 10/02/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 05.02.2021 18/02/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 12/21 1 - 44730932548 17.02.2021
2021020 16/02/2021 Služby PO 20,- 15.02.2021 21/02/2021 NEVKA 37264184 13/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 17.02.2021
8190767587 02/03/2021 Úhrada za plyn 255,- 01/03/021 15/03/2021 SPP a.s. 35815526 14/21 023590 20/04/2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
21019 05/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 03/03/2021 25/02/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 16/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
2111220106 05/03/2021 Teplo + TV 1210,87 04/03/2021 18/03/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/21 36/22/2016 20/04/2021
2290085543 08/03/2021 Úhrada za elektrickú energiu 248,10 05/03/2021 19/03/2021 VSE a.s. 44483767 18/21 5100136719 C 20/04/2021
8278895659 12/03/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 08/03/2021 18/03/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 19/21 1 - 44730932548 20/04/2021
0022021 14/01/2021 Voda + stočné 1044,83 04.01.2021 14/01/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/21 01 - 600 -210 21/01/2021
2021048 12/03/2021 Služby PO 20,- 08/03/2021 21/03/2021 NEVKA 37264184 20/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
8412102830 11/03/2021 Úhrada za služby - program VEMA 519,12 08/03/2021 22/03/2021 Solitea Vema a.s. 36237337 21/21 20/04/2021
3210182 11/03/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 497,41 09/03/2021 19/03/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 22/21 ŠJ/03/2021 20/04/2021
21073 17/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 15/03/2021 18/03/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
21010 17/03/2021 Služby WEB-stránky 40,- 16/03/2021 30/03/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 24/21 20/04/2021
2021075 13/04/2021 Služby PO 20,- 01.04.2021 14/04/2021 NEVKA 37264184 25/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021

Strana 1 z 5

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.