Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22101000011 14/01/2021 Úhrada za program ŠJ 48,- 04.01.2021 19/01/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 1/21 ŠJ/01/2021 21.01.2021
2111220028 12/02/2021 Teplo + TV 1259,58 04.02.2021 18/02/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 10/21 36/22/2016 17.02.2021
211002 11/10/2021 Oprava a izolácia strechy na sklade 1180,80 11/10/2021 25/10/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 100/21 ŠJ/21/2021 16/11/2021
8291815470 12/10/2021 Telefónne hovory + internet 34,30 12/10/2021 18/10/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 101/21 1 - 44730932548 16/11/2021
211003 15/10/2021 Oprava schodišťa 1044,- 21/10/2021 24/10/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 102/21 ŠJ/23/2021 16/11/2021
21621 18/10/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/10/2021 22/10/2021 SSŠ-Trieda SNP/48 35540419 103/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/11/2021
210856 26/10/2021 Deratizácia školskej jedálne a kuchyne 72,- 20/10/2021 26/10/2021 DERATEX-EKO 10689877 104/21 ŠJ/24/2021 16/11/2021
3210882 25/10/2021 Nákup spotrebného materiálu - servitky 101,11 25/10/2021 04/11/2021 Šuchterová s.r.o. 36601845 105/21 ŠJ/25/2021 16/11/2021
8620320299 03/11/2021 Úhrada za plyn 223,- 02/11/2021 15/11/2021 SPP a.s. 35815526 106/21 9100107420 13/12/2021
2111220854 05/11/2021 Úhrada za teplo +TV 1039,15 05/11/2021 19/11/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 107/21 36/22/2016 13/12/2021
2290085543 09/11/2021 Úhrada za elektrickú energiu 594,19 08/11/2021 22/11/2021 VSE a.s. 44483767 108/21 5100136719 C 13/12/2021
8293666862 10/11/2021 Telefónne hovory + internet 34,30 08/11/2021 18/11/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 109/21 1-44730932548 13/12/2021
2290085543 08/02/2021 Úhrada za elektrickú energiu 225,40 05.02.2021 19/02/2021 VSE a.s. 44483767 11/21 5100136719 C 17.02.2021
2021358 11/11/2021 Služby PO 20,- 09/11/2021 14/11/2021 NEVKA 37264184 110/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 13/12/2021
2100456 16/11/2021 Oprava elektrickej panvice 225,60 10/11/2021 24/11/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 111/21 ŠJ/26/2021 13/12/2021
21706 16/11/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/11/2021 23/11/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 13/12/2021
15112021 22/11/2021 Nákup spotrebného materiálu 1182,06 15/11/2021 22/11/2021 "LD - UNI" 32463758 113/21 ŠJ/30/2021 13/12/2021
20210183 29/11/2021 Čistenie odpadu do WC - kanály 150,- 22/11/2021 06/12/2021 PROFI KRTKOVANIE 46534555 114/21 ŠJ/33/2021 13/12/2021
2101039 25/11/2021 Revízia plynu 200,- 22/11/2021 06/12/2021 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 115/21 ŠJ/28/2021 13/12/2021
2100519 29/11/2021 Oprava konvektomatu 667,20 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 116/21 ŠJ/31/2021 13/12/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.