Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
342108316 21/05/2021 Komunálny odpad 503,06 18/05/2021 25/05/2021 MESTO KOŠICE 00691135 44/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 08/06/2021
3421087316 07/06/2021 Komunálny odpad 503,06 01/06/2021 31/07/2021 MESTO KOŠICE 00691135 46/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 15/06/2021
3421087316 07/08/2021 Komunálny odpad 503,08 01/07/2021 30/09/2021 MESTO KOŠICE 00691135 57/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 03/08/2021
210230 13/04/2021 Deratizácia - Jar 2021 72,- 08/04/2021 22/04/2021 DERATEX -EKO 10689877 31/21 ŠJ/04/2021 20/04/2021
3210182 11/03/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 497,41 09/03/2021 19/03/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 22/21 ŠJ/03/2021 20/04/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
19082021 19/08/2021 Nákup DHIM /jedálenský príbor/ 1150,- 19/08/2021 26/08/2021 "LD-UNI" 32463758 75/21 ŠJ/14/2021 26/08/2021
21051 07/07/2021 Nákup pracovného oblečenia 886,68 07/07/2021 21/07/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 63/21 ŠJ/12/2021 03/08/2021
21052 03/08/2021 Nákup zdravotnej obuvi 983,40 02/08/2021 16/08/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 69/21 ŠJ/13/2021 26/08/2021
20120384 14/01/2021 Biologický odpad 14,40 08.01.2021 21/01/2021 INTA s.r.o. 34129863 4/21 2017/0301/57870331 21.01.2021
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021
21040559 13/05/2021 Biologický odpad 21,60 07/05/2021 21/05/2021 INTA s.r.o. 34129863 41/21 2017/0301/57870331 08/06/2021
21050283 07/06/2021 Biologický odpad 64,80 01/06/2021 21/06/2021 INTA s.r.o. 34129863 47/21 2017/0301/57870331 15/06/2021
21019 05/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 03/03/2021 25/02/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 16/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
21073 17/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 15/03/2021 18/03/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
21230 18/05/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 17/05/2021 19/05/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 43/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 08/06/2021
21311 10/06/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/06/2021 15/06/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 53/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 15/06/2021
21380 13/07/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 12/07/2021 15/07/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 68/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 03/08/2021
21464 16/08/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 11/08/2021 25/08/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 74/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/08/2021
0022021 14/01/2021 Voda + stočné 1044,83 04.01.2021 14/01/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/21 01 - 600 -210 21/01/2021

Strana 1 z 4

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.