Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
69 30/06/2021 Služby BOZP 25,- 28/06/2021 01/07/2021 Ing. Haluška 46542566 56/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 07/07/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
21010148 23/09/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1110,- 23/09/2021 03/10/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 89/21 ŠJ/19/2021 27/09/2021
3210882 25/10/2021 Nákup spotrebného materiálu - servitky 101,11 25/10/2021 04/11/2021 Šuchterová s.r.o. 36601845 105/21 ŠJ/25/2021 16/11/2021
2100519 29/11/2021 Oprava konvektomatu 667,20 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 116/21 ŠJ/31/2021 13/12/2021
210520 29/11/2021 Servis a oprava dresov a výmena baterii 642,12 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 117/21 ŠJ/06/21 13/12/2021
2100515 29/11/2021 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu 333,60 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 118/21 ŠJ/32/2021 13/12/2021
3030312254 26/11/2021 Nákup antigénových testov pre zamestnancov ŠJ 172,60 25/11/2021 04/12/2021 ALFI Corp. s.r.o. 28587855 119/21 ŠJ/5/2021 13/12/2021
21010088 25/06/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1134,- 25/06/2021 05/07/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 55/21 ŠJ/08/2021 07/07/2021
7101050421 30/08/2021 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ŠJ 753,30 30/08/2021 06/09/2021 Up Déneuner s.r.o 3528654 80/21 ŠJ/16/2021 27/09/2021
20210183 29/11/2021 Čistenie odpadu do WC - kanály 150,- 22/11/2021 06/12/2021 PROFI KRTKOVANIE 46534555 114/21 ŠJ/33/2021 13/12/2021
2101039 25/11/2021 Revízia plynu 200,- 22/11/2021 06/12/2021 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 115/21 ŠJ/28/2021 13/12/2021
21318 30/11/2021 Nákup DHIM - stolová váha 480,- 30/11/2021 08/12/2021 VAHOSPOL 41906063 123/21 ŠJ/37/2021 13/12/2021
3210678 30/08/2021 Nákup čistiacich prostriedkov 1076,12 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 78/21 ŠJ/17/2021 27/09/2021
3210679 30/08/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 307,91 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 79/21 ŠJ/15/2021 27/09/2021
3210777 29/09/2021 Nákup spotrebného materiálu 125,29 29/09/2021 09/10/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 36601845 91/21 ŠJ/22/2021 01/10/2021
2100109 10/05/2021 Oprava umývačky riadu 200,40 03/05/2021 10/05/2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 36/21 ŠJ/05/2021 08/06/2021
3210990 30/11/2021 Nákup spotrebného materiálu -Covid 19 530,40 30/11/2021 10/12/2021 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/21 ŠJ/38/2021 13/12/2021
970061826 29/09/2021 Vyhľadávanie poruchy vody - havária 102,06 28/09/2021 11/10/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90/21 ŠJ/18/2021 01/10/2021
2290085543 12/04/2021 Úhrada za elektrickú energiu 421,69 09/04/2021 12/04/2021 VSE a.s. 44483767 32/21 5100136719 C 20/04/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.