Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8668474497 04/02/2021 Úhrada za plyn 271,- 01.02.2021 15/02/2021 SPP a.s. 35815526 9/21 023590 17.02.2021
2021075 13/04/2021 Služby PO 20,- 01.04.2021 14/04/2021 NEVKA 37264184 25/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
8190767587 02/03/2021 Úhrada za plyn 255,- 01/03/021 15/03/2021 SPP a.s. 35815526 14/21 023590 20/04/2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
3421087316 07/06/2021 Komunálny odpad 503,06 01/06/2021 31/07/2021 MESTO KOŠICE 00691135 46/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 15/06/2021
21050283 07/06/2021 Biologický odpad 64,80 01/06/2021 21/06/2021 INTA s.r.o. 34129863 47/21 2017/0301/57870331 15/06/2021
8678252459 07/06/2021 Úhrada za plyn 23,- 01/06/2021 15/06/2021 SPP a.s. 35815526 48/21 023590 15/06/2021
3421087316 07/08/2021 Komunálny odpad 503,08 01/07/2021 30/09/2021 MESTO KOŠICE 00691135 57/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 03/08/2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
2021298 11/10/2021 Služby PO 20,- 01/10/2021 14/10/2021 NEVKA 37264184 93/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/10/2021
7412021 04/10/2021 Služby o OOÚ 68,40 01/10/2021 14/10/2021 CUBS s.r.o. 46943404 94/21 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 19/10/2021
8620292495 05/10/2021 Úhrada za plyn 135,- 01/10/2021 15/10/2021 SPP a.s. 35815526 95/21 9100107420 19/10/2021
109 04/10/2021 Služby BOZP 25,- 01/10/21 30/09/21 Ing. Vincent Haluška 46542566 92/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/10/21
8601000692 06/12/2021 Úhrada za plyn 262,- 01/12/2021 15/12/2021 SPP a.s. 35815526 126/21 9100107420 3/12/2021
21784 06/12/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2021 15/12/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 127/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 13/12/2021
97000525 08/07/2021 Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody 68,96 02/07/2021 19/07/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 59/21 ŠJ/11/2021 03/08/2021
813885960 08/07/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/07/2021 15/07/2021 SPP a.s. 35815526 60/21 023590 03/08/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.