Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
8190767587 02/03/2021 Úhrada za plyn 255,- 01/03/021 15/03/2021 SPP a.s. 35815526 14/21 023590 20/04/2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
21052 03/08/2021 Nákup zdravotnej obuvi 983,40 02/08/2021 16/08/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 69/21 ŠJ/13/2021 26/08/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
8620320299 03/11/2021 Úhrada za plyn 223,- 02/11/2021 15/11/2021 SPP a.s. 35815526 106/21 9100107420 13/12/2021
8668474497 04/02/2021 Úhrada za plyn 271,- 01.02.2021 15/02/2021 SPP a.s. 35815526 9/21 023590 17.02.2021
109 04/10/2021 Služby BOZP 25,- 01/10/21 30/09/21 Ing. Vincent Haluška 46542566 92/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/10/21
7412021 04/10/2021 Služby o OOÚ 68,40 01/10/2021 14/10/2021 CUBS s.r.o. 46943404 94/21 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 19/10/2021
0082021 04/10/2021 Voda + stočné 1471,25 04/10/2021 18/10/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 97/21 01-600-210 16/11/2021
21019 05/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 03/03/2021 25/02/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 16/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
2111220106 05/03/2021 Teplo + TV 1210,87 04/03/2021 18/03/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/21 36/22/2016 20/04/2021
8180819935 05/05/2021 Úhrada za plyn 54,- 03/05/2021 17/05/2021 SPP a.s. 35815526 37/21 023590 08/06/2021
8620292495 05/10/2021 Úhrada za plyn 135,- 01/10/2021 15/10/2021 SPP a.s. 35815526 95/21 9100107420 19/10/2021
2111220854 05/11/2021 Úhrada za teplo +TV 1039,15 05/11/2021 19/11/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 107/21 36/22/2016 13/12/2021
8649302298 06/09/2021 Úhrada za plyn 44,- 02/09/2021 16/09/2021 SPP a.s. 35815526 81/21 023590 27/09/2021
202150500 06/09/2021 Ochrana pre vírusmi 37,45 06/09/2021 20/09/2021 ESET spol.s.r.o. 31333532 83/21 27/09/2021
8601000692 06/12/2021 Úhrada za plyn 262,- 01/12/2021 15/12/2021 SPP a.s. 35815526 126/21 9100107420 3/12/2021
21784 06/12/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2021 15/12/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 127/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 13/12/2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.