Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
8190767587 02/03/2021 Úhrada za plyn 255,- 01/03/021 15/03/2021 SPP a.s. 35815526 14/21 023590 20/04/2021
2103000329 02/03/2021 Úhrada za adaptér k čítačke 9,60 01/03/2021 16/03/2021 SOFT - GL s.r.o. 36182214 15/21 ŠJ/02/2021 20/03/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
21052 03/08/2021 Nákup zdravotnej obuvi 983,40 02/08/2021 16/08/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 69/21 ŠJ/13/2021 26/08/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
8668474497 04/02/2021 Úhrada za plyn 271,- 01.02.2021 15/02/2021 SPP a.s. 35815526 9/21 023590 17.02.2021
21019 05/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 03/03/2021 25/02/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 16/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
2111220106 05/03/2021 Teplo + TV 1210,87 04/03/2021 18/03/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 17/21 36/22/2016 20/04/2021
8180819935 05/05/2021 Úhrada za plyn 54,- 03/05/2021 17/05/2021 SPP a.s. 35815526 37/21 023590 08/06/2021
2111220184 07/04/2021 Teplo + TV 1333,93 07/04/2021 21/04/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 29/21 36/22/2016 20/04/2021
3421087316 07/06/2021 Komunálny odpad 503,06 01/06/2021 31/07/2021 MESTO KOŠICE 00691135 46/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 15/06/2021
21050283 07/06/2021 Biologický odpad 64,80 01/06/2021 21/06/2021 INTA s.r.o. 34129863 47/21 2017/0301/57870331 15/06/2021
8678252459 07/06/2021 Úhrada za plyn 23,- 01/06/2021 15/06/2021 SPP a.s. 35815526 48/21 023590 15/06/2021
2290085543 07/06/2021 Úhrada za elektrickú energiu 587,77 04/06/2021 18/06/2021 VSE a.s. 44483767 49/21 5100136719 C 15/06/2021
2111220420 07/06/2021 Teplo + TV 1046,63 07/06/2021 21/06/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 50/21 36/22/2016 15/06/2021
2111220499 07/07/2021 Teplo + TV 901,92 07/07/2021 21/07/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 62/21 36/22/2016 03/08/2021
21051 07/07/2021 Nákup pracovného oblečenia 886,68 07/07/2021 21/07/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 63/21 ŠJ/12/2021 03/08/2021
3421087316 07/08/2021 Komunálny odpad 503,08 01/07/2021 30/09/2021 MESTO KOŠICE 00691135 57/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 03/08/2021
2290085543 08/02/2021 Úhrada za elektrickú energiu 225,40 05.02.2021 19/02/2021 VSE a.s. 44483767 11/21 5100136719 C 17.02.2021

Strana 1 z 4

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.