Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0022021 14/01/2021 Voda + stočné 1044,83 04.01.2021 14/01/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/21 01 - 600 -210 21/01/2021
0042021 12/04/2021 Voda + stočné 657,70 07/04/2021 14/04/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 30/21 01 - 600 -210 20/04/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021
18092021 23/09/2021 Nákup DHIM /taniere, poháre/ 905,- 20/09/2021 27/09/2021 "LD-UNI" 32463758 88/21 ŠJ/20/2021 27/09/2021
19082021 19/08/2021 Nákup DHIM /jedálenský príbor/ 1150,- 19/08/2021 26/08/2021 "LD-UNI" 32463758 75/21 ŠJ/14/2021 26/08/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
2011220952 14/01/2021 Teplo + TV 1238,76 08.01.2021 25/01/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 5/21 36/22/2016 21.01.2021
20120384 14/01/2021 Biologický odpad 14,40 08.01.2021 21/01/2021 INTA s.r.o. 34129863 4/21 2017/0301/57870331 21.01.2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
2021020 16/02/2021 Služby PO 20,- 15.02.2021 21/02/2021 NEVKA 37264184 13/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 17.02.2021
2021048 12/03/2021 Služby PO 20,- 08/03/2021 21/03/2021 NEVKA 37264184 20/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
2021075 13/04/2021 Služby PO 20,- 01.04.2021 14/04/2021 NEVKA 37264184 25/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
2021134 14/05/2021 Služby PO 20,- 10/05/2021 14/05/2021 NEVKA 37264184 42/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 08/06/2021
2021161 10/06/2021 Služby PO 20,- 08/06/2021 14/06/2021 NEVKA 37264184 51/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/06/2021
2021188 12/07/2021 Služby PO 20,- 07/07/2021 14/07/2021 NEVKA 37264184 65/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 03/08/2021
2021243 19/08/2021 Služby PO 20,- 19/08/2021 14/08/2021 NEVKA 37264184 76/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/08/2021
2021271 07/09/2021 Služby PO 20,- 02/09/2021 14/09/2021 NEVKA 37264184 82/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 27/09/2021
202150500 06/09/2021 Ochrana pre vírusmi 37,45 06/09/2021 20/09/2021 ESET spol.s.r.o. 31333532 83/21 27/09/2021
21001 14/01/2021 Služby WEB-stránky 54,- 10.01.2021 24/01/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 6/21 21.01.2021

Strana 1 z 5

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.