Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0022021 14/01/2021 Voda + stočné 1044,83 04.01.2021 14/01/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/21 01 - 600 -210 21/01/2021
0042021 12/04/2021 Voda + stočné 657,70 07/04/2021 14/04/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 30/21 01 - 600 -210 20/04/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
0082021 04/10/2021 Voda + stočné 1471,25 04/10/2021 18/10/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 97/21 01-600-210 16/11/2021
041221 07/12/2021 Revízia vzduchotechniky 185,- 06/12/2021 20/12/2021 TECHMONT - Ptrík 35235837 128/21 ŠJ/40/2021 13/12/2021
10112021 09/12/2021 Služby o OOÚ 68,40 09/12/2021 15/12/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 133/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 13/12/2021
102021 21/12/2021 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 3047,20 21/12/2021 30/12/2021 NOVOMAL 10706151 140/21 ŠJ/43/2021 31/12/202
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021
109 04/10/2021 Služby BOZP 25,- 01/10/21 30/09/21 Ing. Vincent Haluška 46542566 92/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/10/21
15112021 22/11/2021 Nákup spotrebného materiálu 1182,06 15/11/2021 22/11/2021 "LD - UNI" 32463758 113/21 ŠJ/30/2021 13/12/2021
158 10/12/2021 Služby BOZP 25,- 10/12/2021 22/12/2021 Ing. Hauška 46542566 136/21 Zmluva o dielo z 12/2013 13/12/2021
162021 09/12/2021 Maľovanie jedálne 1935,60 07/12/2021 14/12/2021 Seman Štefan 32562926 131/21 ŠJ/39/2021 13/12/2021
18092021 23/09/2021 Nákup DHIM /taniere, poháre/ 905,- 20/09/2021 27/09/2021 "LD-UNI" 32463758 88/21 ŠJ/20/2021 27/09/2021
19082021 19/08/2021 Nákup DHIM /jedálenský príbor/ 1150,- 19/08/2021 26/08/2021 "LD-UNI" 32463758 75/21 ŠJ/14/2021 26/08/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
2011220952 14/01/2021 Teplo + TV 1238,76 08.01.2021 25/01/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 5/21 36/22/2016 21.01.2021
20120384 14/01/2021 Biologický odpad 14,40 08.01.2021 21/01/2021 INTA s.r.o. 34129863 4/21 2017/0301/57870331 21.01.2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
20210183 29/11/2021 Čistenie odpadu do WC - kanály 150,- 22/11/2021 06/12/2021 PROFI KRTKOVANIE 46534555 114/21 ŠJ/33/2021 13/12/2021
2021020 16/02/2021 Služby PO 20,- 15.02.2021 21/02/2021 NEVKA 37264184 13/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 17.02.2021

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.