Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
1911220351 13/05/2019 Úhrada za teplo +TV 241,97 07/05/2019 21/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 36/22/2016 20/05/2019
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
1911220582 21/08/2019 Úhrada za teplo +TV 152,95 20/08/2019 19/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 100/19 36/22/2016 21/08/2019
190020 22/08/2019 Voda + stočné 147,36 20/08/2019 22/08/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/19 01-600-210 26/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
2019298 03/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 14/08/2019 NEVKA 37264184 103/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 23/09/2019
2019332 13/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 13/09/2019 NEVKA 37264184 104/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/09/2019
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
8668002078 06/09/2019 Úhrada za plyn 83,- 01/09/2019 16/09/2019 SPP a.s. 35815526 106/19 023590 23/09/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
1909001119 03/09/2019 Nákup tlačiarne 132,- 03/09/2019 18/09/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 108/19 ŠJ/17/2019 23/09/2019
19456 11/09/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/09/2019 17/09/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 109/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019
1911220659 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 150,59 04/09/2019 18/09/2019 VEOLIA s.r. 36179345 110/19 36/22/2016 23/09/2019
191002 09/09/2019 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 543,30 09/09/2019 17/09/2019 Jozef Zima - Wrapall 48065102 111/19 ŠJ/18/2019 23/09/2019
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019
06092019 11/09/2019 Nákup fólie na jedálenské stoly 1163,23 09/09/2019 20/09/2019 "LD - UNI" 32463758 114/19 ŠJ/21/2019 23/09/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.