Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
19059 26/02/2019 Deratizácia a dezinsekcia školskej kuchyne a jedálne 180,- 25/02/2019 05/03/2019 DERATEX-EKO 10689877 24/19 ŠJ/2/2019 26/02/2019
191065 20/12/2019 Deratizácia kuchynských priestorov 72,- 20/12/2019 16/04/2019 DERATEX-EKO 10689877 169/19 09/01/2020
201906 03/12/2019 Revízia elektrickej energie 933,86 01/12/2019 21/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 149/19 ŠJ/27/2019 07/01/2020
20194069 16/12/2019 Po revízne opravy elektrickej energie 308,27 11/12/2019 27/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 161/19 ŠJ/33/2019 07/01/2020
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
720191987 26/02/2019 Služby za program Modul do DDS-HF0010 128,40 26/02/2019 12/03/2019 VEMA s.r.o. 31355374 25/19 26/02/2019
72092113 15/03/2019 Program VEMA na mzdy na rok 2019 449,40 15/03/2019 28/03/19 VEMA s.r.o. 31355374 37/19 19/03/2019
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.