Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
19068 18/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 521,52 17/09/2019 01/10/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 119/19 ŠJ/23/2019 23/09/2019
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019
21912040 16/12/2019 Služby za registratúru na rok 2020 600,- 10/12/2019 04/01/2020 Lomtec.com a.s. 35795174 159/19 Servisná zmluva z roku 2018 07/12/2020
520190117 30/01/2019 Seminár "Školské stravovanie" 20,- 30/01/2019 04/02/2019 Ballux, spol s.r.o. 46065385 12/19 31/01/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
19059 26/02/2019 Deratizácia a dezinsekcia školskej kuchyne a jedálne 180,- 25/02/2019 05/03/2019 DERATEX-EKO 10689877 24/19 ŠJ/2/2019 26/02/2019
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
3190695 25/09/2019 Nákup čistiacich potrieb 696,15 25/09/2019 05/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 121/19 ŠJ/24/2019 26/09/2019
3191181 23/10/2019 Nákup DHIM - šoker 1699,- 23/10/2019 06/11/2019 GastroRex s.r.o. 35783052 132/19 ŠJ/25/2019 29/10/2019
1900629 03/12/2019 Oprava elektrického robota 123,48 01/12/2019 06/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 147/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
1900346 05/08/2019 Oprava elektrického robota RM 500 A 298,80 01/08/2019 07/08/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 95/19 ŠJ/14/2019 19/08/2019
1900636 09/12/2019 Oprava elektrického rúry 127,80 01/12/2019 09/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 148/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
19251 03/07/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2019 11/07/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 79/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/07/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.