Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 20/02/2019 Úhrada za teplo +TV 856,13 01/02/2019 25/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 13/19 36/22/2016 26/02/2019
2019024 13/02/2019 Služby PO 20,- 01/02/2019 14/02/2019 NEVKA 37264184 14/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/02/2019
8619433464 13/02/2019 Úhrada za plyn 520,- 01/02/2019 15/02/2019 SPP a.s. 35815526 15/19 023590 26/02/2019
8226108245 13/02/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/02/2019 18/02/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/19 1-44730932548 26/02/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
86001309761 04/04/2019 Úhrada za plyn 269,- 01/04/2019 15/04/2019 SPP a.s. 35815526 44/19 023590 26/04/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
19251 03/07/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2019 11/07/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 79/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/07/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
19389 05/08/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/08/2019 14/08/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 94/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 19/08/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.