Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19251 03/07/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2019 11/07/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 79/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/07/2019
2019298 03/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 14/08/2019 NEVKA 37264184 103/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 23/09/2019
1909001119 03/09/2019 Nákup tlačiarne 132,- 03/09/2019 18/09/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 108/19 ŠJ/17/2019 23/09/2019
1900629 03/12/2019 Oprava elektrického robota 123,48 01/12/2019 06/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 147/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
201906 03/12/2019 Revízia elektrickej energie 933,86 01/12/2019 21/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 149/19 ŠJ/27/2019 07/01/2020
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
86001309761 04/04/2019 Úhrada za plyn 269,- 01/04/2019 15/04/2019 SPP a.s. 35815526 44/19 023590 26/04/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
141119 04/11/2019 Revízia a oprava vzduchotechniky 235,- 01/11/2019 12/11/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 135/19 ŠJ/26/2019 26/11/2019
190008 05/04/2019 Voda + stočné 525,03 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/19 01-600-210 26/04/2019
190010 05/04/2019 Voda + stočné 164,70 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4619 01-600-210 26/04/2019
19015 05/04/2019 Služby za Webstránky 40,- 03/04/2019 17/04/2019 Hell Bounds, s.r.o. 45634823 48/19 26/04/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
19389 05/08/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/08/2019 14/08/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 94/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 19/08/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.