Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
010219 20/02/2019 Oprava VZT potrubia v strojovni 1184,40 15/02/2019 27/02/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 21/19 ŠJ/1/2019 26/02/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
06092019 11/09/2019 Nákup fólie na jedálenské stoly 1163,23 09/09/2019 20/09/2019 "LD - UNI" 32463758 114/19 ŠJ/21/2019 23/09/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019
1001019 16/12/2019 Služby o OOÚ 68,40 10/12/2019 20/12/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 158/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 07/01/2020
119 19/09/2019 Služby BOZP za 7-9/2019 25,- 17/09/2019 30/09/2019 Ing. Haluška 46542566 120/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
141119 04/11/2019 Revízia a oprava vzduchotechniky 235,- 01/11/2019 12/11/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 135/19 ŠJ/26/2019 26/11/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
169 09/12/2019 Služby BOZP z 10-12/2019 25,- 02/12/2019 16/12/2019 Ing. Haluška 46542566 153/19 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 07/12/2020
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
190004 13/02/2019 Voda + stočné 461,86 06/02/2019 13/02/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 18/19 01-600-210 26/02/2019
190006 14/03/2019 Voda + stočné 347,39 11/03/2019 25/03/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 35/19 01-600-210 19/03/2019
190008 05/04/2019 Voda + stočné 525,03 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/19 01-600-210 26/04/2019
190010 05/04/2019 Voda + stočné 164,70 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4619 01-600-210 26/04/2019
1900103 26/03/2019 Oprava plynového kotla a brúsenie kotúčov do elektrického robotu 146,76 13/03/2019 28/03/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 38/19 ŠJ/4/2019 26/03/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.