Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1700318 11/07/2017 Oprava strojného zariadenia - elektrickej panvice a kotla 254,88 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 69/17
1700320 11/07/2017 Nákup DHIM - atypické pracovné stoly 651,60 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 70/17
7263881334 11/07/2017 Úhrada za plyn 44,- 03/07/2017 17/07/2017 SPP a.s. 35815526 72/17
1372017 11/07/2017 Čistenie kanálov 110,- 04/07/2017 09/07/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 73/17
1707000636 11/07/2017 Nákup notebook 594,- 11/07/2017 26/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 76/17
2017251 11/07/2017 Služby PO 20,- 11/07/2017 14/07/2017 NEVKA 37264184 77/17
1711220606 11/07/2017 Úhrada za teplo + TV 731,69 11/07/2017 17/07/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/17
1701000033 12/01/2017 Úhrada za užívanie programu ŠJ 39,24 09/01/2017 19/01/2017 SOFT - GL ss.r.o. 36182214 1/17
2290085543 12/01/2017 Úhrada za elektrickú energie 447,82 10/01/2017 24/01/2017 VSE a.s. 44483767 2/17
62017 12/01/2017 Deratizácia ŠK a ŠJ 200,- 10/01/2017 20/01/2017 DERO s.r.o. 36572276 3/17
2016364 12/01/2017 Služby PO 20,- 10/01/2017 11/01/2017 NEVKA 37264184 4/17
2792147042 12/01/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 11/01/2017 18/01/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 5/17
2795037317 12/04/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 02/04/2017 18/04/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 34/17
1711220221 12/04/2017 Úhrada za teplo + TV 1023,30 04/04/2017 18/04/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 35/17
2290085543 12/04/2017 Úhrada za elektrickú energiu 518,99 11/04/2017 25/04/2017 VSE a.s. 44483767 37/17
7152 12/05/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 12/05/2017 23/05/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 54/17
2290085543 12/07/2017 Úhrada za elektrickú energiu 557,82 12/07/2017 25/07/2017 VSE a.s. 44483767 79/17
2017374 12/09/2017 Služby PO 20,- 04/09/2017 14/09/2017 NEVKA 37264184 93/17
2799943562 12/09/2017 Úhrada za tellónné hovory a internet 41,21 04/09/2017 18/09/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 94/17
17090783 12/09/2017 Biologický kuchynský odpad 28,80 06/10/2017 20/09/2017 INTA s.r.o. 34129863 111/17

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.