Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
17050546 09/06/2017 Likvidácia biologického odpadu 57,60 07/06/2017 21/06/2017 INTA s.r.o. 34129863 64/17
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
17063 13/03/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 06/03/2017 17/03/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 26/17
1707000619 07/07/2017 Nákup notebook 594,- 03/07/2017 18/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 71/17
1707000636 11/07/2017 Nákup notebook 594,- 11/07/2017 26/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 76/17
17090783 12/09/2017 Biologický kuchynský odpad 28,80 06/10/2017 20/09/2017 INTA s.r.o. 34129863 111/17
171001 07/07/2017 Nákup kancelarských potrieb a tonérov 302,40 07/07/2017 20/07/2017 Jozef Zima - Wrapell 17106869 74/17
17101063 14/11/2017 Úhrada za biologický odpad 36,- 09/11/2017 23/11/2017 INTA s.r.o. 34129863 129/17
17103 12/10/2017 Nákup pracovného oblečenia a zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 1186,15 10/10/2017 24/10/2017 JURTEX 32519150 113/17
17104 12/10/2017 Nákup stolovej bielizne / uteráky,utierky a pod./ 352,26 10/10/2017 20/10/2017 JURTEX 32519150 114/17
17107 24/05/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 02/05/2017 14/05/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 41/17
17110805 18/12/2017 Úhrada za biologický odpad 57,60 18/12/2017 20/12/2017 INTA s.r.o. 34129863 152/17
1711220046 15/02/2017 Úhrada za teplo + TV 1297,43 08/02/2017 22/02/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 15/17
171122010 07/11/2017 Úhrada za teplo + TV 967,60 03/11/2017 17/11/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/17
1711220141 13/03/2017 Úhrada za teplo + TV 1176,62 03/03/2017 17/03/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 25/17
1711220221 12/04/2017 Úhrada za teplo + TV 1023,30 04/04/2017 18/04/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 35/17
1711220446 10/05/2017 Úhrada za teplo + TV 816,- 05/05/2017 18/05/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 48/17
1711220446 08/06/2017 Úhrada za teplo + TV 762,37 05/06/2017 19/06/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 63/17
1711220606 11/07/2017 Úhrada za teplo + TV 731,69 11/07/2017 17/07/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/17
1711220686 23/08/2017 Úhrada za teplo + TV 582,77 23/08/2017 17/08/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 88/17

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.