Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
3417087967 11/05/2017 Komunálny odpad 637,56 05/05/2017 20/05/2017 MESTO KOŠICE 00691135 49/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/06/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 99/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/09/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 100/17
201706 12/12/2017 Revízia elektrickej energie 798,86 01/12/2017 30/12/2017 MOVYROB 10739254 133/17
20174098 14/12/2017 Úhrada za po revízne opravy elek.energie 524,10 14/12/2017 28/12/2017 MOVYROB 10739254 148/17
3170412 11/07/2017 Nákup čistiacich prostriedkov 951,20 23/06/2017 13/07/2017 Šuchterová - Upratovací servis 11993197 67/17
20170040 13/03/2017 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 88,- 01/03/2017 13/03/2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 21/17
171001 07/07/2017 Nákup kancelarských potrieb a tonérov 302,40 07/07/2017 20/07/2017 Jozef Zima - Wrapell 17106869 74/17
720170706 16/03/2017 Program VEMA 357,24 14/03/2017 03/04/2017 VEMA s.r.o. 31355374 29/17
5003233486 18/04/2017 Úhrada za poistenie majetku 225,49 11/04/2017 02/05/2017 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 38/17
20170555 21/09/2017 Oprava vodovodnej prípojky 150,- 18/09/2017 02/10/2017 KONTRAKT JMV,s.r.o. 31666744 103/17
20170744 12/12/2017 Čistenie kanalizácie v kuchyni 345,48 01/12/2017 14/12/2017 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 134/17
3052017 09/05/2017 Nákup DHIM 744,- 03/05/2017 16/05/2017 "LD - UNI" 32463758 46/17
9052017 09/05/2017 Nákup spotrebného materiálu 555,93 09/05/2017 23/05/2017 "LD - UNI" 32463758 52/17
13072017 17/07/2017 Nákup priesvitnej fólie a voskového plátna na stoly 539,40 14/07/2017 27/07/2017 "LD - UNI" 32463758 81/17
11092017 26/09/2017 Nákup DHIM - rozbitný riad 891,- 18/09/2017 25/09/2017 "LD - UNI" 32463758 104/17
19092017 26/09/2017 Nákup spotrebného materiálu 169,50 20/09/2017 03/10/2017 "LD - UNI" 32463758 105/17
24112017 30/11/2017 Nákup DHIM /podnosy do jedálne/ 956,- 28/11/2017 08/12/2017 "LD -UNI" 32463758 132/17
17103 12/10/2017 Nákup pracovného oblečenia a zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 1186,15 10/10/2017 24/10/2017 JURTEX 32519150 113/17
17104 12/10/2017 Nákup stolovej bielizne / uteráky,utierky a pod./ 352,26 10/10/2017 20/10/2017 JURTEX 32519150 114/17

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.