Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
150317 16/02/2017 "Zmeny vo verejnom obstarávaní potravín" - školenie 40,- 16/02/2017 30/03/2017 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 18/17
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
17090783 12/09/2017 Biologický kuchynský odpad 28,80 06/10/2017 20/09/2017 INTA s.r.o. 34129863 111/17
302017 15/05/2017 Celoplošná deratizácia 300,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 55/17
20170744 12/12/2017 Čistenie kanalizácie v kuchyni 345,48 01/12/2017 14/12/2017 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 134/17
1002017 10/05/2017 Čistenie kanalov 150,- 04/05/2017 10/05/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 47/17
1372017 11/07/2017 Čistenie kanálov 110,- 04/07/2017 09/07/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 73/17
652017 17/10/2017 Deratizácia kuchyne , jedálne a ostatných priestorov 100,- 17/10/2017 27/10/2017 DERO s.r.o. 36572276 117/17
312017 15/05/2017 Deratizácia kuchyne, jedálne a ostatných priestorov kuchyne 100,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 56/17
292017 15/05/2017 Deratizácia plýnovaním proti kanálovým múškam 300,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 57/17
62017 12/01/2017 Deratizácia ŠK a ŠJ 200,- 10/01/2017 20/01/2017 DERO s.r.o. 36572276 3/17
20170040 13/03/2017 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 88,- 01/03/2017 13/03/2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 21/17
3417087967 11/05/2017 Komunálny odpad 637,56 05/05/2017 20/05/2017 MESTO KOŠICE 00691135 49/17
17030317 07/04/2017 Likvidácia biologického odpadu 43,20 05/04/2017 19/04/2017 INTA s.r.o. 34129863 36/17
17040857 25/05/2017 Likvidácia biologického odpadu 43,20 16/05/2017 24/05/2017 INTA s.r.o. 34129863 58/17
17050546 09/06/2017 Likvidácia biologického odpadu 57,60 07/06/2017 21/06/2017 INTA s.r.o. 34129863 64/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/06/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 99/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/09/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 100/17
62017 07/07/2017 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatných kuchynských priestorov 4353,15 07/07/2017 06/08/2017 Seman Štefan 32562926 75/17
90417 09/05/2017 Montáž vzduchotehcniky 1130,40 05/05/2017 19/05/2017 TECHMONT 35235837 50/17

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.