Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
17003 02/02/2017 Úhrada za užívanie WEB stránky 54,- 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/17
17003 02/02/2017 Seminár "Zákon o odpadoch" 20,- 02/02/2017 08/02/2017 ArtEdu s.r.o. 46960333 12/17
170016 02/08/2017 Voda + stočné 498,48 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/17
170018 02/08/2017 Voda + stočné 185,24 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/17
710098372 02/10/2017 Úhrada za tellónné hovory a internet 41,21 02/10/2017 18/10/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 108/17
2017091 07/04/2017 Služby PO 20,- 01/04/2017 14/04/2017 NEVKA 37264184 32/17
7175585826 07/04/2017 Úhrada za plyn 293,- 01/04/2017 18/04/2017 SPP a.s. 35815526 33/17
17030317 07/04/2017 Likvidácia biologického odpadu 43,20 05/04/2017 19/04/2017 INTA s.r.o. 34129863 36/17
87 07/07/2017 Služby BOZP 25,- 03/07/2017 03/07/2017 Ing.Haluška Vincent 46542566 68/17
1707000619 07/07/2017 Nákup notebook 594,- 03/07/2017 18/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 71/17
171001 07/07/2017 Nákup kancelarských potrieb a tonérov 302,40 07/07/2017 20/07/2017 Jozef Zima - Wrapell 17106869 74/17
62017 07/07/2017 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatných kuchynských priestorov 4353,15 07/07/2017 06/08/2017 Seman Štefan 32562926 75/17
2017493 07/11/2017 Služby PO 20,- 02/11/2017 14/11/2017 NEVKA 37264184 122/17
7273930715 07/11/2017 Úhrada za plyn 467,- 02/11/2017 15/11/2017 SPP a.s. 35815526 123/17
170024 07/11/2017 Voda + stočné 414,42 03/11/2017 14/11/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 125/17
171122010 07/11/2017 Úhrada za teplo + TV 967,60 03/11/2017 17/11/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/17
2017057 08/03/2017 Služby PO 20,- 01/03/2017 14/03/2017 NEVKA 37264184 22/17
2017219 08/06/2017 Služby PO 20,- 01/06/2017 14/06/2017 NEVKA 37264184 59/17
17207 08/06/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 01/06/2017 13/06/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 60/17

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.