Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
192016 24/08/2016 Voda + stočné 158,10 24/08/2016 31/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/16
212016 24/08/2016 Voda + stočné 63,44 24/08/2016 12/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 86/16
232016 27/09/2016 Voda + stočné 255,70 27/09/2016 03/10/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 103/16
252016 14/10/2016 Voda + stočné 376,42 03/10/2016 10/10/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 109/16
272016 14/10/2016 Voda + stočné 159,84 05/10/2016 10/10/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/16
292016 15/11/2016 Voda + stočné 394,24 07/11/2016 11/11/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 124/16
312016 13/12/2016 Voda + stočné 363,36 09/12/2016 08/12/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 145/16
12016 27/09/2016 Úhrada za maľovanie - refundácia 358,24 27/09/2016 30/09/2016 ZŠ Kežmarská 28 35542713 104/16
1780494088 15/01/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 11/01/2016 18/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/16
5781910122 12/02/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 02/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16
5783758014 12/04/2016 Telefónne hovory + internet 43,36 04/04/2016 18/04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 37/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
6787470706 30/08/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,21 30/08/2016 18/08/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 90/16
4788400021 03/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 05/09/2016 19/09/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 95/16
1789333822 14/10/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,48 03/10/2016 18/10/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 108/16
2790267254 09/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 03/11/2016 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 120/16
2791203561 09/12/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,38 07/12/2016 19/12/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.