Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
12016 27/09/2016 Úhrada za maľovanie - refundácia 358,24 27/09/2016 30/09/2016 ZŠ Kežmarská 28 35542713 104/16
22016 15/01/2016 Voda + stočné 327,34 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/16
32016 15/01/2016 Voda + stočné 186,24 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 5/16
72016 02/03/2016 Voda + stočné 271,72 01/03/2016 31/03/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 22/16
1600139 31/03/2016 Úhrada za opravu plynového kotla 242,52 30/03/2016 31/03/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 34/16
160002 18/05/2016 Nákup kancelarských potrieb a tonerov 347,63 18/05/2016 31/05/2016 JAMADY 17106869 60/16
222016 24/05/2016 Dezinfekcia a deratizácia kuchyne,jedálne a ostatných priestorov ŠJ 600,- 20/05/2016 31/05/2016 DERO s.r.o. 36572276 62/16
192016 24/08/2016 Voda + stočné 158,10 24/08/2016 31/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/16

Strana 8 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.