Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
3160766 22/11/2016 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 699,88 21/11/2016 01/12/2016 Šuchterová - Upratovací servis,spol.s.r.o. 36601845 128/16
500323348 12/04/2016 Poistenie majetku 225,49 06/04/2016 02/05/2016 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 39/16
1600478 14/10/2016 Nákup DHIM - chladnička 299,- 03/10/2016 02/10/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 105/16
121 22/09/2016 Služby za BOZP 25,- 19/09/2016 03/10/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 99/16
232016 27/09/2016 Voda + stočné 255,70 27/09/2016 03/10/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 103/16
260816 23/09/2016 Úhrada za revíziu vzduchotechniky 175,- 21/09/2016 04/10/2016 TECHMONT 35235837 100/16
160023 29/01/2016 Nákup dezinfekčných prostriedkov 258,- 24/01/2016 05/02/2016 BRISTON s.r.o. 45547921 9/16
16098 22/11/2016 Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi pre zamestnancov ŠJ 1179,34 22/11/2016 05/12/2016 JURTEX 32519150 130/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
9000924442 19/04/2016 Zhotovenie poštových poukážok- 10000 ks 97,67 19/04/2016 07/05/2016 Slovenská pošta a.s. 36631124 44/16
16488 28/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 28/11/2016 07/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 132/16
312016 13/12/2016 Voda + stočné 363,36 09/12/2016 08/12/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 145/16
1600223 09/05/2016 Oprava strojového zariadenia-myčka riadu 79,92 06/05/2016 09/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 55/16
2016125 09/05/2016 Úhrada za služby PO 20,- 06/05/2016 09/05/2016 NEVKA 37264184 56/16
16009 29/01/2016 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 27/01/2016 10/02/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/16
1611220344 02/05/2016 Úhrada za teplo + TV-nedopl z roku 2015 53,57 02/05/2016 10/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 50/16
10052016 03/05/2016 Školenie zamestnacov - seminár 20,- 02/05/2016 10/05/2016 KANTORKA n.o. 45740313 51/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
2092016 30/09/2016 Nákup fólie na jedálenske stol 595,- 22/09/2016 10/10/2016 "LD - UNI" 32463758 101/16
26092016 30/09/2016 Nákup DHIM 789,38 27/09/2016 10/10/2016 "LD - UNI" 32463758 102/16

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.